Carina Wikstrand

Spara favorit

Arbetsuppgifter

Arbetar med uppföljning och analys på Universitetsledningens stab, ULS.
Systemansvarig för ledningsinformationssystemet LISA.