Carina Wikstrand

Handläggare|Administrative Officer

  • Tjänstetitel: Handläggare
  • Ansvarsområde: Uppföljning och analys Systemansvarig LISA
  • Avdelning: Universitetsledningens stab (ULS)
  • Telefon arbete: 010-142 85 54
  • E-postadress: carina.wikstrand@miun.se
  • Besöksadress: Campus Östersund, Hus B
  • Rumsnummer: B415

Arbetsuppgifter

Arbetar med uppföljning och analys på Universitetsledningens stab, ULS.
Systemansvarig för ledningsinformationssystemet LISA.