Charlotte Platzer Björkman

Charlotte Platzer Björkman

  • Tjänstetitel: Professor

Professor Charlotte Platzer Björkman är ledamot i universitetsstyrelsen sedan maj 2020. Charlotte är professor i elektronik med inriktning mot solcellsmaterial på Uppsala Universitet. Hon är civilingenjör i teknisk fysik i grunden och från juli 2020 ställföreträdande vicerektor för teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala Universitet.