Christoph Ebbert

Innovationsrådgivare|Innovations Advisor

 • Tjänstetitel: Innovationsrådgivare
 • Akademisk titel: Lektor, biträdande
 • Annan titel: Lektor
 • Ansvarsområde: Rådgivning och undervisning
 • Avdelning: Avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd (FUS)
 • Telefon arbete: +46 (0)10-1428184
 • E-postadress: christoph.ebbert@miun.se
 • Besöksadress: Hus U, Akademigatan 3 (ÖSD)/ Hus R, Sundsvall Campus
 • Rumsnummer: U224 (ÖSD) & R312 (SVL)
 • Ort: Östersund
 • Anställd vid ämnet: Industridesign

Studenter som vill förverkliga en idé eller projekt är alltid välkomna att mejla mig så att vi kan boka en tid där vi kan träffas och prata om utvecklingsmöjligheter.

Alla typer av idéer och projekt är välkomna, och det spelar ingen roll hur utvecklat de redan är. Jag kan hjälpa till med det mesta som rör din idé. Allt från hur den kan skyddas till hur du kan starta ett företag eller hur du kan lösa din finansiering. Tjänsten är helt gratis, och jag ser fram emot att arbeta med så många som vill, i alla studieriktningar.

Jag ska också gärna hålla föreläsningar och lämpliga workshop kring innovation, initiativ, och utvecklingsprocess till studentgrupper.

Bakgrund

Ursprungligen designer, lektor och forskare i produkt design, med stor internationell erfarenhet i universitetsutbildning, industri, och entreprenörskap i engelsktalande länder och Asien.

Undervisning

Innovationsrådgivare vid Miun Innovation anlitas ofta som "gästföreläsare" i kurser. Temat kan exempelvis vara grundläggande immaterialrätt, idéutveckling med NABC-modellen eller affärsmodellering med Business Model Canvas. Vi håller även i schemalagda övningar som stimulerar till kreativitet, idégenerering och teamutveckling.

Övrigt

Lektor på institutionen för design.