Jonas Degerfält

Bibliotekarie|Librarian

Bakgrund

Jag har magisterexamen i biblioteks- och informationsvetenskap (2004 vid Umeå Universitet). Jag har även läst idéhistoria, historia och arkeologi. Började min anställning vid Mittuniversitetsbiblioteket 2006.

Publikationer

Kapitel i böcker, del av antologier

Berggren, C. , Degerfält, J. , von Essen, M. & Palmqvist, M. (2015). Att samarbeta över professionsgränser. I Bortom förlägenheten : Bibliotekariens pedagogiska roll i utveckling. Stockholm : Kungliga biblioteket. S. 93-105.  

Sidan uppdaterades 2023-09-21