Daniel Fahlén

Bibliotekarie

  • Tjänstetitel: Bibliotekarie
  • Ansvarsområde: Publicerings- och lärandestöd
  • Avdelning: Universitetsbiblioteket (UB)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1427862
  • E-postadress: daniel.fahlen@miun.se
  • Ort: Östersund

Publikationer

Böcker

Fahlén, D. , Thulin, E. & Vilhelmson, B. (2010). Vad gör man när man reser? : En undersökning av resenärers användning av restiden i regional kollektivtrafik. Stockholm : Vinnova (Vinnova rapport VR 2010:15).

Kapitel i böcker, del av antologier

Vilhelmson, B. , Thulin, E. & Fahlén, D. (2011). ICTs and Activities on the Move? : People’s Use of Time While Traveling by Public Transportation. I Engineering Earth : The Impacts of Megaengineering Projects. Dordrecht : Springer Netherlands. S. 145-154.  

Konferensbidrag

Fahlén, D. (2011). Vad gör man när man reser? : Hur människor använder sin restid i regional kollektivtrafik.. Paper presented at the Framtidens resande på Botniabanan. Umeå universitet, 24 maj 2011

Fahlén, D. , Thulin, E. & Vilhelmson, B. (2009). Activities on the move? : People´s use of time while travelling by public transportation. I Change - Society, Environment and Science in Transition. Turku : (Turku University Department of Geography Publications)

Licentiatavhandlingar

Fahlén, D. (2013). Restidens bruk och mening : en studie om människors restid under pendlingsresor i Göteborgsregionen. Lic.-avh. Göteborg : Göteborgs universitet, 2013 (Choros (Göteborg) : 2013:1)

Sidan uppdaterades 2022-11-18