Ludde Edgren

Förvaltningschef|Head of Administration

Tf Förvaltningschef

Chef över Mittuniversitetets övergripande verksamhetsstöd till institutioner, avdelningar och universitetsledning

Ingår I universitetsledningen och representerar Miun i några externa styrelser: North Sweden European Office, PEAK Innovation, Mistra Sports & Outdoor

Bakgrund

Disputerat i fysik 2005 på en gemensam institution vid Chalmers och Göteborgs universitet. 2006/2007 arbete som senior rådgivare vid NordForsk - Nordiska Ministerrådets forskningsfinansierande myndighet i Oslo. Sedan 2008 ansvarat för att utveckla ett Grants Office vid Göteborgs universitet. 2012-2018 chef för Forsknings- och innovationskontoret vid Göteborgs universitet (juridik, innovation, forskningsfinansiering), 2018 även områdeschef över Personal- och Ekonomienheten samt ett områdeskansli (inkluderande Arkiv & registratur).
Sedan januari 2019 chef över avdelningen Forsknings- och utbildningsstöd vid Mittuniversitetet och fr.o.m. 2020 biträdande förvaltningschef. Tf Förvaltningschef hösten 2023

Forskningsprojekt

Avslutade

Moodle-gallring

Sidan uppdaterades 2023-09-21