Emil Berggren

Bibliotekarie|Librarian

  • Tjänstetitel: Bibliotekarie
  • Ansvarsområde: Vetenskaplig informationsförsörjning – UB
  • Avdelning: Universitetsbiblioteket (UB)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428453
  • E-postadress: emil.berggren@miun.se
  • Ort: Sundsvall

Sidan uppdaterades 2022-11-18