Eva Lundin

Biblioteksassistent|Library Assistant

  • Tjänstetitel: Biblioteksassistent
  • Ansvarsområde: Biblioteksservice och läranderstöd
  • Avdelning: Universitetsbiblioteket (UB)
  • Telefon arbete: 010-1428828
  • E-postadress: eva.lundin@miun.se
  • Ort: Östersund