Anders Fällström

Rektor | Vice-chancellor

  • Tjänstetitel: Rektor
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428640
  • E-postadress: anders.fallstrom@miun.se
  • Besöksadress: Grönborg, Sundsvall
  • Ort: Sundsvall

Anders Fällström är rektor för Mittuniversitetet.

Bakgrund

Med en bakgrund som matematiker vid den teknisknaturvetenskapliga fakulteten vid Umeå universitet har jag varit studierektor, prefekt, prodekan, vicerektor och prorektor. Det som inom matematik fascinerat mig under alla år är ren matematik, ofta med problemställningar i gränslandet mellan algebra och funktionsteori. Det intresset har bidragit till att jag fått möjligheten att bedriva forskning både internationellt i bl a Ryssland och USA och nationellt. Det forskningsområde som är min specialitet är plurikomplex analys, ett centralt område i modern matematik med kopplingar till såväl geometri och analys som algebra.  
Om jag i det lilla i min forskning till stor del använt matematik från till synes vitt skilda områden för att nå nya resultat, så har jag ofta i mina andra tjänster arbetat för att föra samman olika delar av ett universitet, då jag är övertygad om att vi genom att lära och inspireras av varandra, når mycket längre inom både forskning, utbildning och annan verksamhet. Som prodekan och prorektor har min ståndpunkt varit att ett universitet med grunden i mycket god grundforskning och utbildning ska spela en viktig roll i samhället. Detta såväl genom att bidra i den dagsaktuella debatten, kompetensförsörjningen och forskningssamarbeten, som att ta sig an stora samhällsutmaningar och mänsklighetens långsiktiga utveckling. Allt med högkvalitativ forskning och utbildning som grund.

Forskningsområden

Matematik, Plurikomplex analys

Sidan uppdaterades 2023-09-21