Fanny Burman

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

  • Tjänstetitel: Fakultetshandläggare
  • Ansvarsområde: Forskning
  • Avdelning: Fakulteten för naturvetenskap teknik och medier (NMT)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428889
  • E-postadress: fanny.burman@miun.se
  • Rumsnummer: J233
  • Ort: Sundsvall

Jag är handläggare vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier (NMT) och arbetar främst med forskningsfrågor. I arbetet ingår bland annat hantering av utlysningar från forskningsfinansiärer och kvalitetsprocesser kring forskningsansökningar. Jag är också ansvarig för administrativa processer och delar av kvalitetssystemet inom Transformative Technologies - Mittuniversitetets f.d. KK-miljö, numera Strategisk miljö.


Sidan uppdaterades 2022-11-18