Fanny Burman

Spara favorit

Jag är handläggare vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier (NMT) och arbetar främst med forskningsfrågor. Jag är också ansvarig för administrativa processer och delar av kvalitetssystemet inom Mittuniversitetets KK-miljö Transformative Technologies.