Fanny Burman

Spara favorit

Jag är fakultetsadministratör och arbetar med forskning inom fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier. Jag arbetar främst för forskningscentret STC - Sensible Things that Communicate. STC utvecklar sensorbaserade system och tjänster inom elektronik och datateknikområdet med fokus på industriell IT och digitala tjänster. STC är en del av Mittuniversitetets KK-miljö Transformative Technologies, finansierad av KK-stiftelsen, där jag är ansvarig för den administrativa processen.