Fanny Burman

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

  • Tjänstetitel: Fakultetshandläggare
  • Ansvarsområde: Forskning
  • Avdelning: Fakulteten för naturvetenskap teknik och medier (NMT)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428889
  • E-postadress: fanny.burman@miun.se
  • Rumsnummer: J233
  • Ort: Sundsvall

Jag är handläggare vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier (NMT) och arbetar främst med forskningsfrågor. Jag är också ansvarig för administrativa processer och delar av kvalitetssystemet inom Mittuniversitetets KK-miljö Transformative Technologies.