Fredrik Carlsson

Doktorand

  • Tjänstetitel: Doktorand
  • Avdelning: Institutionen för naturvetenskap (NAT)
  • Telefon arbete: 010-142 80 94
  • E-postadress: fredrik.carlsson@miun.se

Forskningsprojekt

Pågående

Avslutade

GrönaPro - Gröna kemikalier från skog och skogsprodukter

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Zhang, R. , Carlsson, F. , Edman, M. , Hummelgård, M. , Jonsson, B. , Bylund, D. & Olin, H. (2018). Escherichia coli Bacteria Develop Adaptive Resistance to Antibacterial ZnO Nanoparticles. Advanced Biosystem, vol. 2: 5  

Carlsson, F. , Edman, M. & Jonsson, B. (2017). Increased CO2 evolution caused by heat treatment in wood-decaying fungi. Mycological progress, vol. 16: 5, ss. 513-519.    

Eivazihollagh, A. , Bäckström, J. , Dahlström, C. , Carlsson, F. , Ibrahem, I. , Lindman, B. , Edlund, H. & Norgren, M. (2017). One-pot synthesis of cellulose-templated copper nanoparticles with antibacterial properties. Materials letters (General ed.), vol. 187, ss. 170-172.    

Carlsson, F. (2016). Short communication : fruiting body production in two species of wood-decaying Basidiomycetes induced by pre-inoculation. Mycological progress, vol. 15: 2  

Carlsson, F. , Edman, M. , Holm, S. & Jonsson, B. G. (2014). Effect of heat on interspecific competition in saprotrophic wood fungi. Fungal ecology, vol. 11, ss. 100-106.  

Carlsson, F. , Edman, M. , Holm, S. , Eriksson, A. & Jonsson, B. G. (2012). Increased heat resistance in mycelia from wood fungi prevalent in forests characterized by fire : a possible adaptation to forest fire.. Fungal Biology, vol. 116: 10, ss. 1025-1031.  

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Carlsson, F. (2014). Wood Fungi and Forest Fire. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2014 (Mid Sweden University doctoral thesis : 204)  

Kapitel i böcker, del av antologier

Carlsson, F. & Nyhlén, S. (2017). Hållbart samhällsbyggande : statsvetenskapliga och biologiska perspektiv. I Hållbarhetens många ansikten : samtal, forskning och fantasier. Sundsvall : Mid Sweden University (Genusstudier vid Mittuniversitetet). S. 72-79.