Karina Göransson

Universitetslektor|Senior Lecturer

Examen

Högskoleexamen på Informationslinjen
Filosofie kandidatexamen i Medie- o Kommunikationsvetenskap
Högskoleexamen i Psykologi
Filosofie magisterexamen i Kvalitets- och Ledarskapsutveckling
Master Visuell kommunikation (pågående)
Meriterad & Excellent lärare
Pedagogiskt sakkunnig
Ledarskapsutvecklingsprogram med fokus på genus, mångfald och makt
Studierektorsprogrammet

Bakgrund

Mitthögskolan 1993–2004
Mittuniversitetet 2005–nu
Studierektor Institutionen för Medie- och kommunikationsvetenskap 1997–1999
Programansvarig Grafisk design 1999–2005
Studierektor Industridesign 2016
Studierektor Institutionen för Design 2017–2022
Studierektor Institutionen för Naturvetenskap, design och hållbar utveckling 2023- nu

Forskningsområden

Forskning om hur design och visuell kommunikation kan göra skillnad i samhällen inom områden som: Design Activism, Circular Design, Visualization and design, Design methodology och Universal Design. Jag är också intresserad av högskolepedagogik och lärande samt hållbar utveckling av högre utbildning.

Forskning

2021– Alp-projekt ansökan: Hållbar utveckling tillsammans
– en transdisciplinär modell för alla vid Mittuniversitetet (HUT-projektet)
2020 – nu Fakultetsmedel forskning
2020– nu Ansvar högre forskningsseminarier inom Design
2020 – Alp-projekt: Supported Education (utbildning)
2019 – Allmänna lärosätesprojektet Kursplaner 2.0 med syfte att uppnå en hög och likvärdig kvalitet på Mittuniversitetets kursplaner. Föreläsare och lärarrepresentant i projektet.

Undervisning

Arbetar med FN:s globala mål för hållbar utveckling i utbildning och projekt. Kursansvar, undervisning och examinator i kurser som: Typografi och formmetodik, Digital bild och illustration, Grafisk förpackningsdesign, Arbetsplatsförlagt projekt, Graphic design och Magazine design (för exchange students), Typografi och form för webb (Webbutvecklingsprogrammet), Vetenskaplig Metod B och C, Vetenskaplig uppsats B och C, Grafisk Designteori C samt Självständigt arbete. Handleder och examinerar uppsatser och examensprojekt på B- och C- och masternivå.

Övrigt

2023 Phd kurs Practice-based design research

2022-nu Ledamot GRUR NMT-fakulteten (grundutbildningsrådet)

2022-nu Teamet för utvecklingsfrågor HEaD

2021 Innovationsguidens kurs i Tjänstedesign

2021 Ledarskap nätverk pedagogiskt meriterade lärare

2021 Lärare i kursen Pedagogiskt utvecklingsarbete (AV), en del i den behörighetsgivande utbildningen i högskolepedagogik för medarbetare vid Mittuniversitetet.

2020 Teams Champion (utbildare internt)

2020 - 2023 Pedagogiska sakkunnigutlåtanden åt Uppsala Universitet, Luleå Tekniska, Sveriges Lantbruksuniversitet, Högskolan i Skövde, Södertörns Högskola, Högskolan i Dalarna, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Karlstad

2020 – nu Provledare Högskoleprovet

2020 Utbildning Supported Education

2020 Handledarutbildning på forskarnivå

2020 – nu Referensgrupp högskolepedagogik

2020 Excellent lärare

2019 Meriterad lärare

2019 Nationell kurs: Pedagogisk sakkunnig

2019 - 2023 Summer university: Internationellt projekt, Cirkular Design Project.

2019 Allmänna läromedelsprojekt Kursplaner 2.0

2018-nu Användarrådet Retendo (utveckling o systemstöd)

2017-2020 Referensgruppen för System för lärande (SFL)

2016 Tilldelades Best Paper Award vid forskningskonferensen EUPRERA med konferensbidraget ”Visual Strategic Communication – an Interdisciplinary new perspective”. I samarbete med Anna-Sara Fagerholm, Mittuniversitetet.

2016 Mittuniversitetets pedagogiska pris

2016 Pedagogisk resurs

2016 – nu Styrelseledamot Fackförbundet ST

2015 Visuell kommunikation som forskningsområde, en kartläggning av forskningsområdet Visuell kommunikation genom respondentintervjuer med professorer på lärosäten i London, Leeds, Lund och Helsingfors. Kartläggningen resulterade i teoretiskt paper och presentation. Med Anna-Sara Fagerholm, Mittuniversitetet.

2006 – 2020 Moodle Champion (lärplattformsexpert)

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Fagerholm, A. , Göransson, K. , Thompson, L. M. & Hedvall, P. (2023). Activism online : Exploring how crises are communicated visually in activism campaigns. Journal of Contingencies and Crisis Management, vol. 31: 4, ss. 1034-1043.  

Göransson, K. & Fagerholm, A. (2018). Towards visual strategic communications : An innovative interdisciplinary perspective on visual dimensions within the strategic communications field. Journal of Communication Management, vol. 22: 1, ss. 46-66.    

Kapitel i böcker, del av antologier

Fagerholm, A. & Göransson, K. (2018). Exploring visual experiments : measuring multimodal messages in laboratory research. I Visual Public Relations : Strategic Communication Beyond Text. Routledge (Routledge New Directions in Public Relations & Communication Research). S. 177-191.  

Konferensbidrag

Warne, M. , Göransson, K. & Dahlqvist, H. (2024). Participatory visual methods to engage young people with intellectual disabilities in decision-making. : What is possible within the photovoice framework?. Paper presented at the NYRIS 2024, Youth in a Just and Fair World, Tampere on 12-14th June 2024

Fagerholm, A. & Göransson, K. (2022). En knuff i rätt riktning? : transformativt lärande som pedagogiskt perspektiv i högre undervisning för en hållbar utveckling. Paper presented at the NU2022, att synliggöra lärande, Stockholm, Sverige, June 15-17, 2022.

Göransson, K. & Ulin, M. (2022). Increased learning for all, a universal design perspective on co-creation with students. Paper presented at the ALT Annual Conference 2022, Manchester & ONLINE, 6-8 September, 2022

Asklund, H. , Göransson, K. & Ulin, M. (2022). Pedagogiskt meriterad, men sen då? : meriteringsnätverk som forum för kollegialt lärande. Paper presented at the NU2022, att synliggöra lärande, Stockholm, Sverige, June 14-19, 2022.

Fagerholm, A. , Göransson, K. , Haller, H. & Hedvall, P. (2022). What a Waste – A norm-critical study on how waste is understood and managed through integrating perspectives. I Book of Abstracts – The 28th Annual Conference,  International Sustainable Development Research Society “Sustainable Development and Courage. Culture, Art and Human Rights” 15-17 june 2022.. S. 252--253.    

Fagerholm, A. & Göransson, K. (2021). “Design Education for a Sustainable Future”. I International Workshop on Sustainability : – Exchange best practices and build your network around the topic Sustainability.

Göransson, K. & Fagerholm, A. (2021). Design strategies in times of pandemic : a case study of how Covid-19 is visualized in the Nordic countries Sweden, Norway, Finland, Denmark and Island. I Accelerating the progress towards the 2030 SDGs in times of crisis. Östersund : . S. 463--464.

Göransson, K. , Fagerholm, A. & Thompson, L. M. (2021). Exploring how crises are visualized in design activism campaigns. Paper presented at the Needs2021, [DIGITAL], September 21-23, 2021.

Göransson, K. & Fagerholm, A. (2021). Exploring visualizations of design processes from a design activist perspective : – a scoping study. I DESIGN CULTURE(S) : Cumulus Conference Proceedings Roma 2021 Volume #2. Roma : (Cumulus Conference Proceedings Series). S. 4088--4104.  

Göransson, K. & Fagerholm, A. (2021). To be Included : an Exploration of Visual Strategies at Government Agencies in Sweden. I Accelerating the progress towards the 2030 SDGs in times of crisis. Östersund : . S. 1357--1358.

Fagerholm, A. , Göransson, K. , Haller, H. & Carlsson, P. (2021). Visualizations of circular business models : a design perspective on concepts and visual presentations in the food industry. I Accelerating the progress towards the 2030 SDGs in times of crisis. Östersund : . S. 458--459.

Göransson, K. , Fagerholm, A. & Brink, K. (2020). Reorientation of Design Education towards a sustainable future : how, what and why?. I abstractsamling nu2020.  

Göransson, K. & Fagerholm, A. (2019). Strategic communication as a way of showing : Wayshowing as a visual strategy in strategic communication practice. Paper presented at the the Nordmedia Conference 2019, Challenging the Field Communication, Creativity & Imagination, Malmö 21-23 August, 2019

Göransson, K. & Ulin, M. (2018). Positiv respons och återkoppling i samband med vetenskapligt skrivande. I NU2018: Det akademiska lärarskapet. Västerås, 9-11 oktober, 2018.. S. 136--136.  

Fagerholm, N. , Göransson, K. & Fagerholm, A. (2018). The pedagogy of sustainability in higher education : a case study of sustainability in graphic design education. Paper presented at the 1st International Education with Sustainability Conference, Institute of Technology Sligo, Ireland, 20th to 22nd August, 2018,

Fagerholm, A. & Göransson, K. (2018). Visualization as a inventive design method in communication processes. I International Communication Association (ICA) : Design as Object, Design as Method: Making Critical Communication Future..

Fagerholm, A. & Göransson, K. (2016). Visual strategic communication : an interdisciplinary new perspective. Paper presented at the the EUPRERA Annual Conference, Let´s Talk Society! How strategic communication shapes value and innovation in society, Groningen, Holland, September 29 - October 1, 2016

Rapporter

Fagerholm, A. & Göransson, K. (2023). (S)VINN en modell för förbättrad avfallshantering genom design : Slutrapport. Sundsvall : Mid Sweden University  

Övrigt

Göransson, K. , Fagerholm, A. & Brink, K. (2021). Inspirationsdagen om hållbar utveckling 2021: Hållbar utveckling i utbildningen : – exempel och idéer.

Göransson, K. & Fagerholm, A. (2021). Pedagogisk inspirationsdag 2021: Agenda 2030 och självständiga arbeten. Sundsvall.

Göransson, K. & Fagerholm, A. (2018). Workshop EwS 2018: Education with Sustainability – Teaching for a Sustainable Future : Corporate Social Responsibility and Design.

Sidan uppdaterades 2024-01-29