Mikael Gulliksson

Högskolelektor|Högskolelektor

Forskningsprojekt

Avslutade

Utveckling av Fiskfoder inom Foodtech

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Gao, J. , Sidén, J. , Nilsson, H. & Gulliksson, M. (2013). Printed Humidity Sensor with Memory Functionality for Passive RFID tags. IEEE Sensors Journal, vol. 13: 5, ss. 1824-1834.  

Nilsson, H. , Unander, T. , Andersson, H. , Manuilskiy, A. , Sidén, J. & Gulliksson, M. (2012). System integration of electronic functions in smart packaging applications. IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing Technology, vol. 2: 10, ss. 1723-1734.  

Nilsson, H. , Andersson, H. , Manuilskiy, A. , Unander, T. , Hammarling, K. , Sidén, J. & Gulliksson, M. (2011). Printed write once and read many sensor memories in smart packaging applications. IEEE Sensors Journal, vol. 11: 9, ss. 1759-1767.  

Kapitel i böcker, del av antologier

Holmberg, S. & Gulliksson, M. (2005). Swedish print and online newspapers. I Print and online newspapers in Europé : A comparative content analysis in 18 countries in Western and Eastern Europé. Amsterdam : Het Spinhuis. S. 326-.

Gulliksson, M. (2002). Landsortsjournalister i nyhetsflödet. I Nyheter 2020 - rapport 2 : dagens medieföretag - morgondagens affärsidé. Sundsvall : Mitthögskolan, FSCN (Rapportserie FSCN) (FSCN-rapport). S. 97-114.

Konferensbidrag

Neubauer, B. , Sidén, J. , Gulliksson, M. , Olofsson, C. , Koptyug, A. , Nilsson, H. & Norgren, M. (2012). A new thermally activated battery cell-based forest fire detection and monitoring system. I WIT Transactions on Ecology and the Environment. Southampton : (Ecology and the Environment). S. 113--124.  

Nilsson, H. , Sidén, J. & Gulliksson, M. (2011). An incontinence alarm solution utilizing RFID based sensor technology. I 2011 IEEE International Conference on RFID-Technologies and Applications, RFID-TA 2011. Sitges : . S. 359--363.  

Sidén, J. , Gao, J. , Unander, T. , Andersson, H. , Jonsson, P. , Nilsson, H. & Gulliksson, M. (2011). Electric and Electromagnetic Coupled Sensor Components for Passive RFID. I 2011 IEEE International Conference on Microwaves, Communications, Antennas and Electronic Systems, COMCAS 2011.. S. 1--5.  

Sidén, J. , Skerved, V. , Forsström, S. , Gao, J. , Nilsson, H. , Kanter, T. & Gulliksson, M. (2011). Home Care with NFC Sensors and a Smart Phone. I ACM International Conference Proceeding Series.  

Alastalo, A. , Mattila, T. , Leppäniemi, J. , Suhonen, M. , Kololuomo, T. , Schaller, A. , Andersson, H. , Manuilskiy, A. & et al. (2010). Printable WORM and FRAM memories and their applications. I Large area, organic & printed electronics (LOPE-C) 2010.. S. 8--12.

Sidén, J. , Koptioug, A. , Gulliksson, M. & Nilsson, H. (2007). An Action Activated and Self Powered Wireless Forest Fire Detector. I IFIP International Federation for Information Processing. (International federation for information processing). S. 47--58.  

Nilsson, H. , Sidén, J. , Unander, T. , Olsson, T. , Jonsson, P. , Koptioug, A. & Gulliksson, M. (2005). Characterization of moisture sensor based on printed Carbon-Zinc energy cell. I Polytronic 2005: 5th International Conference on Polymers and Adhesives in Microelectronics and Photonics - Proceedings. Piscataway, NJ : . S. 82--85.  

Sidén, J. , Koptioug, A. & Gulliksson, M. (2004). The "Smart" Diaper Moisture Detection System. I 2004 IEEE MITT-S International Microwave Symposium Digest, Jun 6-11 2004, Fort Worth, TX, United States.. S. 659--662.  

Olsson, T. , Jonsson, P. , Sidén, J. , Koptioug, A. & Gulliksson, M. (2003). Deformed Bow-tie antenna. I Antenn 03. Nordic Antenna Symposium, 13-15 May 2003 , Kalmar, Sweden.. S. 183--188.

Koptioug, A. , Jonsson, P. , Sidén, J. , Olsson, T. & Gulliksson, M. (2003). On the behavior of printed RFID tag antennas, using conductive paint. I Antenn 03. Nordic Antenna Symposium, 13-15 May 2003 , Kalmar, Sweden.. S. 371--374.

Patent

Nilsson, H. , Koptioug, A. , Gulliksson, M. , Sidén, J. , Olsson, T. & Jonsson, P. (2004). Moisture Sensor System .

Rapporter

Alström, B. , Gulliksson, M. & Hedman, L. (2006). De exklusiva magasinen : Tidskriftsförlagens och läsarnas syn på papperskvalitet. Sundsvall : Mittuniverstietet, FSCN (Rapportserie FSCN 2006:37). (FSCN-rapport R-06-66).  

Alström, B. , Gulliksson, M. & Hedman, L. (2006). Magasin i tryck på nätet. Sundsvall : Mittuniversitetet, FSCN (Rapportserie FSCN 2007:41). (FSCN Rapport R-07-69).  

Alström, B. , Gulliksson, M. & Hedman, L. (2004). Medietrender och papperskvalitet.

Alström, B. , Enlund, N. , Johansson, P. , Picard, R. & Gulliksson, M. (2002). Sociological and Behavioural Aspects of Printed Media Usage. Ceprint Pre Study. (T2F Rapport ).

Gulliksson, M. (1998). Elektroniska källor i dagsprssjournalistik : tekniktillgång, teknikanvändning och attityder vid tre redaktioner 1993 och 1996. Sundsvall : Mitthögskolan (Rapport / Mitthögskolan 1998:5).

Sidan uppdaterades 2023-09-21