Gertrud Olauzon

Spara favorit

Bakgrund

Har en yrkesmässig bakgrund inom HR (Hr-specialist, Hr-konsult, Personalspecialist m.m.) inom offentlig verksamhet (statliga myndigheter och landsting) där jag har praktisk erfarenhet från förändringsarbete, kompetensbaserad rekrytering, chef-och ledarutveckling, arbetsmiljöfrågor m.m.

Min ämnesmässiga bakgrund är Psykologi och jag har tidigare arbetat som universitetsadjunkt i ämnet Psykologi.

Undervisning

Undervisar i ämnena Kvalitetsteknik och Kvalitetsledning på grundläggande och avancerad nivå.

Övrigt

Min undervisning inom psykologi har främst varit inriktad mot Arbetspsykologi och Organisationspsykologi.