Gertrud Olauzon

Universitetsadjunkt

  • Tjänstetitel: Universitetsadjunkt
  • Ansvarsområde: Universitetsadjunkt
  • Avdelning: Institutionen för Kommunikation, Kvalitetsteknik och Informationssystem (KKI)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428358
  • E-postadress: gertrud.olauzon@miun.se
  • Besöksadress: Hus Q
  • Rumsnummer: Q105
  • Ort: Östersund
  • Anställd vid ämnet: Kvalitetsledning, Kvalitetsteknik

Bakgrund

Har en yrkesmässig bakgrund inom HR (Hr-specialist, Hr-konsult, Personalspecialist m.m.) inom offentlig verksamhet (statliga myndigheter och landsting) där jag har praktisk erfarenhet från förändringsarbete, kompetensbaserad rekrytering, chef-och ledarutveckling, arbetsmiljöfrågor m.m.

Min ämnesmässiga bakgrund är Psykologi där jag har en magisterexamen. Jag har tidigare även arbetat som universitetsadjunkt i ämnet Psykologi.

Undervisning

Undervisar i ämnena Kvalitetsteknik och Kvalitetsledning på grundläggande och avancerad nivå.
Pedagogiskt meriterad lärare 2022.

Övrigt

Min undervisning inom psykologi har främst varit inriktad mot Arbetspsykologi och Organisationspsykologi.

Publikationer

Konferensbidrag

Stenmark, P. , Olsson Lindberg, M. & Olauzon, G. (2022). Towards organizational learning in higher education : Introducing a tool for course development. Paper presented at the Organizational Learning, Knowledge and Capabilities (OLKC), Trollhättan, Sweden, September 7-9, 2022

Sidan uppdaterades 2023-02-15