Anna Haeggström

Koordinator|Coordinator

Jag är samordnare vid universitetsledningens stab och arbetar i huvudsak med ledningsstöd till rektor, prorektorer och planeringschef.
Några av de råd som jag är samordnare eller handläggare för är:
- Rektors beslutsmöten
- Förvaltningschefs beslutsmöten
- Forskningsrådet
- Forskningsetiska kommittén
- Strategigruppen för lika villkor
- Styrgruppen för idrottsakademin

Sidan uppdaterades 2023-10-11