Helena Månsson Sandberg

  • Akademisk titel: Doktorand
  • Avdelning: Institutionen för hälsovetenskap (HLV)
  • Telefon arbete: 010-142 87 26
  • E-postadress: helena.manssonsandberg@miun.se
  • Ort: Östersund