Ida Kristoffersson

Forskare|Researcher

  • Tjänstetitel: Forskare
  • Akademisk titel: Teknologie Doktor
  • Avdelning: Institutionen för Kommunikation, Kvalitetsteknik och Informationssystem (KKI)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1427883
  • E-postadress: ida.kristoffersson@miun.se
  • Besöksadress: Sundsvall

Bakgrund

Tekn. Dr. Transportvetenskap / KTH, Stockholm, Sverige
Civ.Ing. Teknisk Fysik / KTH, Stockholm, Sverige

Forskningsområden

Transportplanering / transportmodellering
Transportekonomi
Resvanor / resebeteende
Framtidsscenarier
Systemanalys

Sidan uppdaterades 2023-01-19