Idun Winqvist

Doktorand|Doctoral Student

  • Tjänstetitel: Doktorand
  • Akademisk titel: Forskarstuderande
  • Avdelning: Institutionen för omvårdnad (OMV)
  • Telefon arbete: 010-1428108
  • E-postadress: idun.winqvist@miun.se
  • Ort: Östersund
  • Anställd vid ämnet: Omvårdnad