Inga-Lena Westling-Sjöström

Universitetsadjunkt

  • Tjänstetitel: Universitetsadjunkt
  • Avdelning: Institutionen för omvårdnad (OMV)
  • Telefon arbete: 010-1428544
  • E-postadress: inga-lena.westling-sjostrom@miun.se
  • Rumsnummer: D256
  • Ort: Sundsvall