Inger Axbrink

Kommunikatör|Communications Officer

  • Tjänstetitel: Kommunikatör
  • Annan titel: Fakultetskommunikation NMT
  • Avdelning: Kommunikationsavdelningen
  • Telefon arbete: 010-142 88 99
  • Mobiltelefon arbete: 070-393 16 43
  • E-postadress: inger.axbrink@miun.se
  • Rumsnummer: S323
  • Ort: Sundsvall
  • Forskningscentra: Fibre Science and Communication Network