Inger Axbrink

Kommunikatör|Communications Officer

  • Tjänstetitel: Kommunikatör
  • Annan titel: Fakultetskommunikation NMT, Koordinator Myndighetsnätverket 2022-2024
  • Ansvarsområde: Projektledning Skogens värden antologi och seminarier
  • Avdelning: Kommunikationsavdelningen (KOM)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428899
  • Mobiltelefon arbete: 070-3931643
  • E-postadress: inger.axbrink@miun.se
  • Besöksadress: Campus Sundsvall Grönborg
  • Rumsnummer: AN217
  • Ort: Sundsvall

Extra kontaktinformation

Jobbar som koordinator för Myndighetsnätverket 2022-2024 samt projektledning för antologin och seminarierna om Skogens värden. 

Läs mer på

www.miun.se/skogensvarden

www.myndighetsnatverket.se

Sidan uppdaterades 2022-11-29