Jan-Erik Jonsson

Jan-Erik Jonsson

Universitetsadjunkt

  • Tjänstetitel: Universitetsadjunkt
  • Avdelning: Institutionen för informationssystem och –teknologi (IST)
  • Telefon arbete: 010-142 87 90
  • E-postadress: jan-erik.jonsson@miun.se
  • Rumsnummer: L321
  • Ort: Sundsvall

Publikationer

Rapporter

Jaldemark, J. , Fredriksson, G. , Sundgren, M. & Jonsson, J. (2014). Slutrapport MUML – MittUniversitetet och Mobilt Lärande: En försöksverksamhet. Härnösand : Mittuniversitetet