Jan Lövgren

Tekniker

  • Tjänstetitel: Tekniker
  • Avdelning: Institutionen för design (DES)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428714
  • E-postadress: jan.lovgren@miun.se
  • Ort: Sundsvall