Jan Lundgren

Jan Lundgren

Universitetslektor|Senior Lecturer

  • Tjänstetitel: Universitetslektor
  • Akademisk titel: Docent
  • Avdelning: Institutionen för elektronikkonstruktion (EKS)
  • Telefon arbete: +46101428556
  • E-postadress: jan.lundgren@miun.se
  • Ort: Sundsvall
  • Forskningscentra: Sensible Things that Communicate
  • Anställd vid ämnet: Elektronik, Elektroteknik

Bakgrund

Jag har arbetat på MIUN sedan 2002 och jobbar idag både med forskning och undervisning på institutionen för elektronikkonstrukton.
Jag leder idag forskargruppen AI-stödda sensorsystem.

Forskningsområden

Samlingsnamnet för forskningsområdet är AI-stödda sensorsystem, där vi har vissa fokusområden:
- Akustiska sensorsystem
- Optiska sensorsystem

Forskning

Just nu arbetar vi med ett antal olika frågeställningar:
- Positionering av ljudkällor i industriella och medicinska tillämpningar. Möjligheten att positionera ljudkällor ger dels information om säkerhetsmässiga och bullerrelaterade frågeställningar, dels ger det möjligheter att öka signal-brusförhållandet hos ljudkällor som sedan kan användas i AI-klassificering.
- Klassificering av ljud. För att mäta konditionen hos industriell utrustning och organ i kroppen utvecklar vi nya metoder och sensorsystem, som till exempel kan detektera borrbrott i borrmaskiner eller detektera om ett hjärtljud är normalt eller inte.
- Optiska sensorsystem för karakterisering av material. Vi utvecklar AI-stödda metoder för att göra polarisationsmätningar på högreflekterande och transparenta ytor. Vi tittar också på möjligheten att klassificera reologiska egenskaper hos smält glas.

Undervisning

Jag är kursansvarig för kursen Mätteknik på vårt masterprogram. Jag är också inriktningsansvarig för Master by Research in Electronics. Förutom det är jag inblandad i olika andra kurser och handleder examensarbeten.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Hussain, M. , O'Nils, M. & Lundgren, J. (2021). Multi-Camera Based Setup for Geometrical Measurement of Free-Falling Molten Glass Gob. Sensors, vol. 21: 4    

Brugés Martelo, J. M. , Lundgren, J. & Andersson, M. (2021). Paperboard Coating Detection Based on Full-Stokes Imaging Polarimetry. Sensors, vol. 21: 1    

Liguori, C. , Ruggiero, A. , Russo, D. , Sommella, P. & Lundgren, J. (2021). Proposal for the automatic evaluation of workers' exposure to acoustic noise following task-based approach. Measurement, vol. 173  

Brugés Martelo, J. M. , Thim, J. , Andersson, M. & Liguori, C. (2021). Three-dimensional scanning electron microscopy used as a profilometer for the surface characterization of polyethylene-coated paperboard. Nordic Pulp & Paper Research Journal, vol. 36: 2, ss. 276-283.    

Pasha, S. , Lundgren, J. , Ritz, C. & Zou, Y. (2020). Distributed microphone arrays, emerging speech and audio signal processing platforms : A review. Advances in Science, Technology and Engineering Systems, vol. 5: 4, ss. 331-343.  

Tran, T. & Lundgren, J. (2020). Drill Fault Diagnosis Based on the Scalogram and Mel Spectrogram of Sound Signals Using Artificial Intelligence. IEEE Access, vol. 8, ss. 203655-203666.    

Thim, J. , Reza, S. , O'Nils, M. & Norlin, B. (2015). X-ray imaging of high velocity moving objects by scanning summation using a single photon processing system. Journal of Instrumentation,  

Reza, S. , Pelzer, G. , Weber, T. , Fröjdh, C. , Bayer, F. , Anton, G. , Rieger, J. , Thim, J. & et al. (2014). Investigation on the directional dark-field signals from paperboards using a grating interferometer. Journal of Instrumentation, vol. 9, ss. Art. no. C04032  

Alam, M. A. , O'Nils, M. , Manuilskiy, A. , Thim, J. & Westerlind, C. (2014). Limitation of a line-of-light online paper surface measurement system. IEEE Sensors Journal, vol. 14: 8, ss. 2715-2724.  

Alam, M. A. , O'Nils, M. , Manuilskiy, A. & Thim, J. (2014). Real time surface measurement technique in a wide range of wavelengths spectrum. IEEE Sensors Journal, vol. 14: 1, ss. 285-294.  

Reza, S. , Norlin, B. , Thim, J. & Fröjdh, C. (2013). Non-Destructive Method to Resolve the Core and the Coating on Paperboard by Spectroscopic X-ray Imaging. Nordic Pulp & Paper Research Journal, vol. 28: 3, ss. 439-442.  

Alam, A. , Thim, J. , O'Nils, M. , Manuilskiy, A. , Lindgren, J. & Lidén, J. (2012). Online surface characterization of paper and paperboards in a wide-range of the spatial wavelength spectrum. Applied Surface Science, vol. 258: 20, ss. 7928-7935.  

Alam, A. , Manuilskiy, A. , Thim, J. , O'Nils, M. , Lindgren, J. & Lidén, J. (2012). Online surface roughness characterization of paper and paperboard using a line of light triangulation technique. Nordic Pulp & Paper Research Journal, vol. 27: 3, ss. 662-670.    

Reza, S. , Wong, W. , Fröjdh, E. , Norlin, B. , Fröjdh, C. , Thungstörm, G. & Thim, J. (2012). Smart dosimetry by pattern recognition using a single photon counting detector system in time over threshold mode. Journal of Instrumentation, vol. 7: 1, ss. Art. no. C01027  

Alam, M. A. , Thim, J. , Manuilskiy, A. , O'Nils, M. , Westerlind, C. , Lindgren, J. & Lidén, J. (2011). Investigation of the surface topographical differences between the Cross Direction and the Machine Direction for newspaper and paperboard. Nordic Pulp & Paper Research Journal, vol. 26: 4, ss. 468-475.  

Thim, J. , Norlin, B. , O'Nils, M. , Abdalla, S. & Oelmann, B. (2011). Realizing increased sub-pixel spatial resolution in X-ray imaging using displaced multiple images. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A, vol. 633: Suppl 1, ss. S247-S249.  

Thim, J. , Reza, S. , Nawaz, K. , Norlin, B. , O´Nils, M. & Oelmann, B. (2011). Suitable Post Processing Algorithms for X-Ray Imaging using Oversampled Displaced Multiple Images. Journal of Instrumentation, vol. 6: 2, ss. Art. no. C02001  

O'Nils, M. , Thim, J. , Norlin, B. & Oelmann, B. (2009). Threshold Modulation for Continuous Energy Resolution with Two Channels per Pixel in a Photon Counting X-ray Image Detector. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A, vol. 607: 1, ss. 236-239.  

Lundgren, J. , O'Nils, M. , Oelmann, B. , Norlin, B. & Abdalla, S. (2007). An Area Efficient Readout Architecture for Photon Counting Color Imaging. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A, vol. 576: 1, ss. 132-136.  

Lundgren, J. , Abdalla, S. , O'Nils, M. & Oelmann, B. (2007). Power Distribution and Substrate Noise Coupling Investigations on the Behavioral Level for Photon Counting Imaging Readout Circuits. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A, vol. 576: 1, ss. 113-117.  

Lundgren, J. , Abdalla, S. , O'Nils, M. & Oelmann, B. (2006). Evaluation of Mixed-Signal Noise Effects in Photon Counting X-Ray Image Sensor Readout Circuits. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A, vol. 563: 1, ss. 88-91.  

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Lundgren, J. (2007). Simulating Behavioral Level On-Chip Noise Coupling. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2007 (Mid Sweden University doctoral thesis : 25)

Kapitel i böcker, del av antologier

Thim, J. & Norlin, B. (2009). Noise Coupling in Digital X-Ray Imaging. I Medical Imaging: Principles, Detectors, and Electronics. Hoboken : Wiley-Blackwell.  

Konferensbidrag

Carratu, M. , Gallo, V. , Liguori, C. , Pietrosanto, A. , O'Nils, M. & Lundgren, J. (2021). A CNN-based approach to measure wood quality in timber bundle images. I 2021 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC).  

Nie, Y. , Ferro, M. , Sommella, P. , Carratù, M. , Cacciapuoti, S. , Di Leo, G. , Lundgren, J. & Fabbrocini, G. (2021). Ensembling CNNs for dermoscopic analysis of suspicious skin lesions. I 2021 IEEE International Symposium on Medical Measurements and Applications (MeMeA).  

Pasha, S. , Lundgren, J. & Ritz, C. (2021). Multi-channel electronic stethoscope for enhanced cardiac auscultation using beamforming and equalisation techniques. I 28th European Signal Processing Conference (EUSIPCO).. S. 1289--1293.  

Carratú, M. , Liguori, C. , Pietrosanto, A. , O'Nils, M. & Lundgren, J. (2020). A novel IVS procedure for handling Big Data with Artificial Neural Networks. I 2020 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC).  

Nie, Y. , De Santis, L. , Carratu, M. , O'Nils, M. , Sommella, P. & Lundgren, J. (2020). Deep Melanoma classification with K-Fold Cross-Validation for Process optimization. I 2020 IEEE International Symposium on Medical Measurements and Applications (MeMeA).  

Jiang, M. , Lundgren, J. , Pasha, S. , Carratù, M. , Liguori, C. & Thungström, G. (2020). Indoor Silent Object Localization using Ambient Acoustic Noise Fingerprinting. I 2020 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference (I2MTC).  

Pasha, S. , Lundgren, J. , Carratù, M. , Wreeby, P. & Liguori, C. (2020). Two-stage artificial intelligence clinical decision support system for cardiovascular assessment using convolutional neural networks and decision trees. I BIOSIGNALS 2020 - 13th International Conference on Bio-Inspired Systems and Signal Processing, Proceedings; Part of 13th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies, BIOSTEC 2020.. S. 199--205.    

Carratù, M. , Ferro, M. , Paciello, V. , Sommella, P. , Lundgren, J. & O'Nils, M. (2020). Wireless Sensor Network Calibration for PM10 Measurement. I 2020 IEEE International Conference on Computational Intelligence and Virtual Environments for Measurement Systems and Applications (CIVEMSA).  

Pasha, S. , Ritz, C. & Lundgren, J. (2019). A Survey on Ad Hoc Signal Processing : Applications, Challenges and State-of-the-Art Techniques. I 2019 IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology (ISSPIT).  

Nie, Y. , Sommella, P. , O'Nils, M. , Liguori, C. & Lundgren, J. (2019). Automatic Detection of Melanoma with Yolo Deep Convolutional Neural Networks. I 2019 E-Health and Bioengineering Conference (EHB).    

Carratu, M. , Liguori, C. , Pietrosanto, A. , O'Nils, M. & Lundgren, J. (2019). Data Fusion for Timber Bundle Volume Measurement. Paper presented at the 2019 IEEE International Instrumentation & Measurement Technology Conference, Auckland, New Zealand, May 20-23, 2019

Pasha, S. & Lundgren, J. (2019). Multi-Channel Compression and Coding of Reverberant Ad-Hoc Recordings Through Spatial Autoregressive Modelling. I 2019 30th Irish Signals and Systems Conference (ISSC).    

Brugés Martelo, J. M. , Andersson, M. , Andersson, H. & Lundgren, J. (2017). Surface topography characterization of high-quality PE coated paperboard using confocal chromatic microscope and 3D SEM stereo-photogrammetry technique. Paper presented at the 16th International Conference on Metrology and Properties of Engineering Surfaces, Gothenburg, Sweden, June 27-29, 2017

Thim, J. , Norlin, B. , O'Nils, M. , Abdalla, S. & Oelmann, B. (2009). Realizing increased sub-pixel spatial resolution in X-ray imaging using displaced multiple images. I 11th International Workshop on Radiation Imaging Detectors.

Thim, J. , Manuilskiy, A. , O´Nils, M. , Thörnberg, B. , Lindgren, J. & Lidén, J. (2009). The Impact of Surface Movement in Online Paper Topgraphy Cahracerization Using Light Triangulation. I Proceedings fo the Papermaker´s Research Symposium.

Thim, J. & Norlin, B. (2008). CMOS for Color X-Rays - Where do we go from here? : Invited paper at Emerging CMOS Technologies, Vancouver, Canada, August 2008.

Thim, J. , O'Nils, M. , Manuilskiy, A. & Thörnberg, B. (2008). Simulating the Impact of Topographical Microstructures on Triangulation Measurement Setups using Matlab. I Proceedings of Nordic MATLAB User Conference.

Abdalla, S. , Oelmann, B. , O'Nils, M. & Thim [Lundgren], J. (2007). Architecture and Circuit Design for Color X-Ray Pixal Array Detector Read-Out Electronics. I 24th Norchip Conference, 2006. New York : . S. 271--276.  

Lundgren, J. , Ytterdal, T. & O'Nils, M. (2005). Simplified Gate Level Noise Injection Models for Behavioral Noise Coupling Simulation. I Proceedings of the 2005 European Conference on Circuit Theory and Design : 28 Aug.-2 Sept. 2005, Cork, Ireland. Piscataway, NJ, USA : . S. 345--348.  

Lundgren, J. , Ytterdal, T. , Vonbum, K. & O'Nils, M. (2004). Substrate Noise Coupling models for Behavioral Mixed-Signal Simulation in SystemC. I Proceedings. 4th IEEE International Workshop on System-on-Chip for Real-Time Applications, (IWSOC'04), 2004.. S. 201--205.  

Lundgren, J. , Ytterdal, T. & O'Nils, M. (2004). Taking Mixed-Signal Substrate Noise Coupling Simulation to the Behavoral Level using SystemC. I Proceedings of the International Workshop on System-on-Chip for Real-Time Applications (IWSOC 2004)).

Lundgren, J. , Oelmann, B. , Ytterdal, T. , Eriksson, P. , Abdalla, M. & O'Nils, M. (2003). A power-line noise coupling estimation methodology for architectural exploration of mixed-signal systems. I Proceedings of the Southwest Symposium on Mixed-Signa Design.. S. 133--137.  

O´Nils, M. , Lundgren, J. & Oelmann, B. (2003). A SystemC Extension for Behavioral Level Quantification of Noise-Coupling in Mixed-Signal Systems. I PROCEEDINGS OF THE 2003 IEEE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CIRCUITS AND SYSTEMS, VOL III - GENERAL & NONLINEAR CIRCUITS AND SYSTEMS Vol 3.. S. 898--901.

Lundgren, J. , Oelmann, B. , Ytterdal, T. , Eriksson, P. , Abdalla, M. & O´Nils, M. (2003). Behavioral Simulation of Power Line Noise Coupling in Mixed-Signal Systems using SystemC. I ISVLSI 2003: IEEE COMPUTER SOCIETY ANNUAL SYMPOSIUM ON VLSI, PROCEEDINGS - NEW TRENDS AND TECHNOLOGIES FOR VLSI SYSTEMS DESIGN.. S. 275--277.

Licentiatavhandlingar, sammanläggningar

Lundgren, J. (2005). Behavioral Level Simulation Methods for Early Noise Coupling Quantification in Mixed-Signal Systems. Lic.-avh. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2005 (Mid Sweden University licentiate thesis : 1)  

Manuskript

Lundgren, J. , Ytterdal, T. & O'Nils, M. Noise injection models for behavioral level noise coupling simulation.

Lundgren, J. & O'Nils, M. Simulating behavioral level on-chip noise coupling using systemC.