Jan Lundgren

Universitetslektor

  • Tjänstetitel: Universitetslektor
  • Avdelning: Institutionen för elektronikkonstruktion (EKS)
  • Telefon arbete: 010-142 85 56
  • E-postadress: Jan.Lundgren@miun.se
  • Rumsnummer: S227
  • Forskningscentra: Sensible Things that Communicate

Bakgrund

Jag har arbetat på MIUN sedan 2002, jobbar idag både med forskning och undervisning på avdelningen för elektronikkonstrukton.

Forskningsområden

Optiska och röntgenbaserade mätsystem.
De senaste åren har jag pysslat mycket med ytkvalitetsmätningar, med metoder som ska klara av att karakterisera en yta medan en produkt tillverkas, till exempel papper, kartong, stål eller plåt.
De optiska mätningarna har bedrivits med hjälp av lasrar och kameror och har genererat ett spinoff-företag, OnTop Measurement - www.ontopm.com
De röntenbaserade mätningarna har handlat om att med faskontrastteknik se hur ytskiktet i en bestruken kartong ser ut, vad gäller hur olika material är fördelade i bestrykningen.
Mätmetoderna är framtagna för att klara mätningar i full fart i produktion.

Pågående forskning

Just nu tittar vi vidare på ytkarakteriseringar för olika material och med olika spännande mätmetoder. Hur mäter man t.ex på en högreflekterande och polariserande yta som stål?

Undervisning

Jag handleder några projekt och examensarbeten inom mätteknik, kopplat till min forskning, men huvuddelen av min undervisning är inom ämnet Ljudproduktion, ett systerämne till Elektronik.

Inom Ljudprodukton får man lära sig allt från ljudupptagning till digital ljudhantering till uppspelning. Tillsammans med Linnéuniversitetet och Högskolan Dalarna har vi ett utbildningsprogram på distans som heter Musik- och Ljuddesign. Tillsammans med vår elektrotekniska bakgrund bidrar dessa lärosäten med ämnen längre åt det konstnärliga hållet, med kurser som bland annat innefattar låtskrivande, ljudläggning till film etc. Tillsammans skapar vi något större!
www.musikochljuddesign.se
http://www.miun.se/utbildning/program/medier-och-design/musik--och-ljuddesign/om-programmet

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Thim, J. , Reza, S. , O'Nils, M. & Norlin, B. (2015). X-ray imaging of high velocity moving objects by scanning summation using a single photon processing system. Journal of Instrumentation,  

Reza, S. , Pelzer, G. , Weber, T. , Fröjdh, C. , Bayer, F. , Anton, G. , Rieger, J. , Thim, J. & et al. (2014). Investigation on the directional dark-field signals from paperboards using a grating interferometer. Journal of Instrumentation, vol. 9, ss. Art. no. C04032  

Alam, M. A. , O'Nils, M. , Manuilskiy, A. , Thim, J. & Westerlind, C. (2014). Limitation of a line-of-light online paper surface measurement system. IEEE Sensors Journal, vol. 14: 8, ss. 2715-2724.  

Alam, M. A. , O'Nils, M. , Manuilskiy, A. & Thim, J. (2014). Real time surface measurement technique in a wide range of wavelengths spectrum. IEEE Sensors Journal, vol. 14: 1, ss. 285-294.  

Reza, S. , Norlin, B. , Thim, J. & Fröjdh, C. (2013). Non-Destructive Method to Resolve the Core and the Coating on Paperboard by Spectroscopic X-ray Imaging. Nordic Pulp & Paper Research Journal, vol. 28: 3, ss. 439-442.  

Alam, A. , Thim, J. , O'Nils, M. , Manuilskiy, A. , Lindgren, J. & Lidén, J. (2012). Online surface characterization of paper and paperboards in a wide-range of the spatial wavelength spectrum. Applied Surface Science, vol. 258: 20, ss. 7928-7935.  

Alam, A. , Manuilskiy, A. , Thim, J. , O'Nils, M. , Lindgren, J. & Lidén, J. (2012). Online surface roughness characterization of paper and paperboard using a line of light triangulation technique. Nordic Pulp & Paper Research Journal, vol. 27: 3, ss. 662-670.    

Reza, S. , Wong, W. , Fröjdh, E. , Norlin, B. , Fröjdh, C. , Thungstörm, G. & Thim, J. (2012). Smart dosimetry by pattern recognition using a single photon counting detector system in time over threshold mode. Journal of Instrumentation, vol. 7: 1, ss. Art. no. C01027  

Alam, M. A. , Thim, J. , Manuilskiy, A. , O'Nils, M. , Westerlind, C. , Lindgren, J. & Lidén, J. (2011). Investigation of the surface topographical differences between the Cross Direction and the Machine Direction for newspaper and paperboard. Nordic Pulp & Paper Research Journal, vol. 26: 4, ss. 468-475.  

Thim, J. , Norlin, B. , O'Nils, M. , Abdalla, S. & Oelmann, B. (2011). Realizing increased sub-pixel spatial resolution in X-ray imaging using displaced multiple images. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A, vol. 633: Suppl 1, ss. S247-S249.  

Thim, J. , Reza, S. , Nawaz, K. , Norlin, B. , O´Nils, M. & Oelmann, B. (2011). Suitable Post Processing Algorithms for X-Ray Imaging using Oversampled Displaced Multiple Images. Journal of Instrumentation, vol. 6: 2, ss. Art. no. C02001  

O'Nils, M. , Thim, J. , Norlin, B. & Oelmann, B. (2009). Threshold Modulation for Continuous Energy Resolution with Two Channels per Pixel in a Photon Counting X-ray Image Detector. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A, vol. 607: 1, ss. 236-239.  

Lundgren, J. , O'Nils, M. , Oelmann, B. , Norlin, B. & Abdalla, S. (2007). An Area Efficient Readout Architecture for Photon Counting Color Imaging. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A, vol. 576: 1, ss. 132-136.  

Lundgren, J. , Abdalla, S. , O'Nils, M. & Oelmann, B. (2007). Power Distribution and Substrate Noise Coupling Investigations on the Behavioral Level for Photon Counting Imaging Readout Circuits. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A, vol. 576: 1, ss. 113-117.  

Lundgren, J. , Abdalla, S. , O'Nils, M. & Oelmann, B. (2006). Evaluation of Mixed-Signal Noise Effects in Photon Counting X-Ray Image Sensor Readout Circuits. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A, vol. 563: 1, ss. 88-91.  

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Lundgren, J. (2007). Simulating Behavioral Level On-Chip Noise Coupling. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2007 (Mid Sweden University doctoral thesis : 25)

Kapitel i böcker, del av antologier

Thim, J. & Norlin, B. (2009). Noise Coupling in Digital X-Ray Imaging. I Medical Imaging: Principles, Detectors, and Electronics. Hoboken : Wiley-Blackwell.  

Konferensbidrag

Pasha, S. , Ritz, C. & Lundgren, J. (2019). A Survey on Ad Hoc Signal Processing : Applications, Challenges and State-of-the-Art Techniques. I 2019 IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology (ISSPIT).  

Nie, Y. , Sommella, P. , O'Nils, M. , Liguori, C. & Lundgren, J. (2019). Automatic Detection of Melanoma with Yolo Deep Convolutional Neural Networks. I 2019 E-Health and Bioengineering Conference (EHB).    

Carratu, M. , Liguori, C. , Pietrosanto, A. , O'Nils, M. & Lundgren, J. (2019). Data Fusion for Timber Bundle Volume Measurement. Paper presented at the 2019 IEEE International Instrumentation & Measurement Technology Conference, Auckland, New Zealand, May 20-23, 2019

Pasha, S. & Lundgren, J. (2019). Multi-Channel Compression and Coding of Reverberant Ad-Hoc Recordings Through Spatial Autoregressive Modelling. I 2019 30th Irish Signals and Systems Conference (ISSC).    

Brugés Martelo, J. M. , Andersson, M. , Andersson, H. & Lundgren, J. (2017). Surface topography characterization of high-quality PE coated paperboard using confocal chromatic microscope and3D SEM stereo-photogrammetry technique. Paper presented at the 16th International Conference on Metrology and Properties of Engineering Surfaces, Gothenburg, Sweden, June 27-29, 2017

Thim, J. , Norlin, B. , O'Nils, M. , Abdalla, S. & Oelmann, B. (2009). Realizing increased sub-pixel spatial resolution in X-ray imaging using displaced multiple images. I 11th International Workshop on Radiation Imaging Detectors.

Thim, J. , Manuilskiy, A. , O´Nils, M. , Thörnberg, B. , Lindgren, J. & Lidén, J. (2009). The Impact of Surface Movement in Online Paper Topgraphy Cahracerization Using Light Triangulation. I Proceedings fo the Papermaker´s Research Symposium.

Thim, J. & Norlin, B. (2008). CMOS for Color X-Rays - Where do we go from here? : Invited paper at Emerging CMOS Technologies, Vancouver, Canada, August 2008.

Thim, J. , O'Nils, M. , Manuilskiy, A. & Thörnberg, B. (2008). Simulating the Impact of Topographical Microstructures on Triangulation Measurement Setups using Matlab. I Proceedings of Nordic MATLAB User Conference.

Abdalla, S. , Oelmann, B. , O'Nils, M. & Thim [Lundgren], J. (2007). Architecture and Circuit Design for Color X-Ray Pixal Array Detector Read-Out Electronics. I 24th Norchip Conference, 2006. New York : . S. 271--276.  

Lundgren, J. , Ytterdal, T. & O'Nils, M. (2005). Simplified Gate Level Noise Injection Models for Behavioral Noise Coupling Simulation. I Proceedings of the 2005 European Conference on Circuit Theory and Design : 28 Aug.-2 Sept. 2005, Cork, Ireland. Piscataway, NJ, USA : . S. 345--348.  

Lundgren, J. , Ytterdal, T. , Vonbum, K. & O'Nils, M. (2004). Substrate Noise Coupling models for Behavioral Mixed-Signal Simulation in SystemC. I Proceedings. 4th IEEE International Workshop on System-on-Chip for Real-Time Applications, (IWSOC'04), 2004.. S. 201--205.  

Lundgren, J. , Ytterdal, T. & O'Nils, M. (2004). Taking Mixed-Signal Substrate Noise Coupling Simulation to the Behavoral Level using SystemC. I Proceedings of the International Workshop on System-on-Chip for Real-Time Applications (IWSOC 2004)).

Lundgren, J. , Oelmann, B. , Ytterdal, T. , Eriksson, P. , Abdalla, M. & O'Nils, M. (2003). A power-line noise coupling estimation methodology for architectural exploration of mixed-signal systems. I Proceedings of the Southwest Symposium on Mixed-Signa Design.. S. 133--137.  

O´Nils, M. , Lundgren, J. & Oelmann, B. (2003). A SystemC Extension for Behavioral Level Quantification of Noise-Coupling in Mixed-Signal Systems. I PROCEEDINGS OF THE 2003 IEEE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CIRCUITS AND SYSTEMS, VOL III - GENERAL & NONLINEAR CIRCUITS AND SYSTEMS Vol 3.. S. 898--901.

Lundgren, J. , Oelmann, B. , Ytterdal, T. , Eriksson, P. , Abdalla, M. & O´Nils, M. (2003). Behavioral Simulation of Power Line Noise Coupling in Mixed-Signal Systems using SystemC. I ISVLSI 2003: IEEE COMPUTER SOCIETY ANNUAL SYMPOSIUM ON VLSI, PROCEEDINGS - NEW TRENDS AND TECHNOLOGIES FOR VLSI SYSTEMS DESIGN.. S. 275--277.

Licentiatavhandlingar, sammanläggningar

Lundgren, J. (2005). Behavioral Level Simulation Methods for Early Noise Coupling Quantification in Mixed-Signal Systems. Lic.-avh. (Sammanläggning) Sundsvall : Mid Sweden University, 2005 (Mid Sweden University licentiate thesis : 1)  

Manuskript

Lundgren, J. , Ytterdal, T. & O'Nils, M. Noise injection models for behavioral level noise coupling simulation.

Lundgren, J. & O'Nils, M. Simulating behavioral level on-chip noise coupling using systemC.