Jens Ljungdahl

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

  • Tjänstetitel: Universitetsadjunkt
  • Akademisk titel: Doktorand
  • Avdelning: Institutionen för hälsovetenskap (HLV)
  • Telefon arbete: 010-142 87 05
  • E-postadress: jens.ljungdahl@miun.se
  • Rumsnummer: P1621
  • Ort: Östersund
  • Forskningscentra: Risk and Crisis Research Centre
  • Anställd vid ämnet: Rehabiliteringsvetenskap, Sociologi

Forskningsområden

Identitetsskapande och klimatförändringar

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Sparf, J. , Petridou, E. , Skog, F. , Kolmodin, S. & Ljungdahl, J. (2019). Experimental Design in Teaching Crisis and Emergency Management in Social Sciences : The Case of the RCR Lab at Mid Sweden University. International Journal of Mass Emergencies and Disasters, vol. 37: 1, ss. 92-100.

Rapporter

Wall, E. & Ljungdahl, J. (2014). Att köpa spänning : Hur ungdomar förhåller sig till risk vid köp av äventyrsaktiviteter. Karlstad : Konsumentverket (Konsumentverkets rapportserie 2014:4).