Jens Ljungdahl | miun.se

Jens Ljungdahl

Universitetsadjunkt|Lecturer

  • Tjänstetitel: Universitetsadjunkt
  • Annan titel: Programansvarig, Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet
  • Avdelning: Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428705
  • E-postadress: jens.ljungdahl@miun.se
  • Rumsnummer: K446
  • Ort: Östersund
  • Anställd vid ämnet: Rehabiliteringsvetenskap

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Sparf, J. , Petridou, E. , Skog, F. , Kolmodin, S. & Ljungdahl, J. (2019). Experimental Design in Teaching Crisis and Emergency Management in Social Sciences : The Case of the RCR Lab at Mid Sweden University. International Journal of Mass Emergencies and Disasters, vol. 37: 1, ss. 92-100.

Rapporter

Wall, E. & Ljungdahl, J. (2014). Att köpa spänning : Hur ungdomar förhåller sig till risk vid köp av äventyrsaktiviteter. Karlstad : Konsumentverket (Konsumentverkets rapportserie 2014:4).    

Sidan uppdaterades 2022-11-18