Jimmy Norén

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

  • Tjänstetitel: Universitetsadjunkt
  • Avdelning: Institutionen för design (DES)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1427999
  • E-postadress: jimmy.noren@miun.se
  • Rumsnummer: R330
  • Ort: Sundsvall
  • Anställd vid ämnet: Grafisk design