John Håkansson

  • Akademisk titel: Fakultetshandläggare
  • Ansvarsområde: Forskarutbildning, rekrytering/meritering
  • Avdelning: Fakulteten för naturvetenskap teknik och medier (NMT)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428174
  • E-postadress: john.hakansson@miun.se
  • Besöksadress: Holmgatan 10
  • Ort: Sundsvall

Arbetsuppgifter

Tillsammans med Stefan Pettersson handlägger jag frågor som rör rådet för utbildning på forskarnivå, FUR, och generellt forskarutbildningsfrågor inom fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier. Det rör frågor om antagning av doktorander, individuella studieplaner, allmänna studieplaner för ämnen på forskarnivå, planering av licentiatseminarier och disputationer, uppföljning och utvärdering av forskarutbildningen, bland annat.

Jag stödjer också Annika Berggren i frågor som rör rekrytering och meritering av akademisk personal. Vi bereder ärenden för Anställningsrådet vid fakulteten. Jag är kontaktperson för fakultetens utlysningar av medel för lärares meritering, strategisk rekrytering och gästprofessorsprogrammet.

Tillsammans med Lisa Velander och andra kollegor vid fakultetskansliet hanterar jag beslut för dekan och vid behov prefekterna inom fakulteten.

Sidan uppdaterades 2022-12-07