Jonas Degerfält

Spara favorit

Bakgrund

Jag har magisterexamen i biblioteks- och informationsvetenskap (2004 vid Umeå Universitet). Jag har även läst idéhistoria, historia och arkeologi. Började min anställning vid Mittuniversitetsbiblioteket 2006.

Övrigt

Arbetar inom avdelningarna UNT (utbildningsnära tjänster) och VIF (vetenskaplig informationsförsörjning).

Publikationer

Kapitel i böcker, del av antologier

Berggren, C. , Degerfält, J. , von Essen, M. & Palmqvist, M. (2015). Att samarbeta över professionsgränser. I Bortom förlägenheten : Bibliotekariens pedagogiska roll i utveckling. Stockholm : Kungliga biblioteket. S. 93-105.