Jonas Degerfält

Bibliotekarie|Librarian

  • Tjänstetitel: Bibliotekarie
  • Ansvarsområde: Biblioteksservice och lärandestöd
  • Avdelning: Universitetsbiblioteket (UB)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428012
  • E-postadress: jonas.degerfalt@miun.se
  • Ort: Sundsvall

Bakgrund

Jag har magisterexamen i biblioteks- och informationsvetenskap (2004 vid Umeå Universitet). Jag har även läst idéhistoria, historia och arkeologi. Började min anställning vid Mittuniversitetsbiblioteket 2006.

Publikationer

Kapitel i böcker, del av antologier

Berggren, C. , Degerfält, J. , von Essen, M. & Palmqvist, M. (2015). Att samarbeta över professionsgränser. I Bortom förlägenheten : Bibliotekariens pedagogiska roll i utveckling. Stockholm : Kungliga biblioteket. S. 93-105.  

Sidan uppdaterades 2022-11-18