Jon Öberg

Jurist|Jurist

  • Tjänstetitel: Jurist
  • Avdelning: Universitetsledningens stab (ULS)
  • Telefon arbete: 010-142 78 97
  • E-postadress: jon.oberg@miun.se
  • Rumsnummer: Ö206