Jörgen Söderback

Spara favorit

Pågående forskning

Forum för digitalisering (FODI)

Publikationer

Konferensbidrag

Söderback, J. & Öberg, E. (2015). Tillämpning av Scrum för att underlätta projektbaserat lärande i en nätbaserad kurs. Paper presented at the NGL 2015 Next Generation Learning Conference  

Söderback, J. , Hrastinski, S. & Öberg, L. (2015). Using Distributed Scrum for Supporting Online Collaborative Learning : A Qualitative Descriptive Study of Students Perceptions. Paper presented at the IRIS 2015