Karina Göransson

Spara favorit

Examen

Högskoleexamen på Informationslinjen
Filosofie kandidatexamen i Medie- o Kommunikationsvetenskap
Högskoleexamen i Psykologi
Filosofie magisterexamen i Kvalitets- och Ledarskapsutveckling

Bakgrund

Anställdes på Mitthögskolan 1993
Studierektor MKV 1997-1999
Programansvarig Grafisk design – 2003
Studierektor Industridesign 2016
Studierektor Designavdelningen 2017-nu
Ledningsgruppen DES 2017-nu

Forskningsområden

Inriktning Visuell Kommunikation och Grafisk Design.

2018 Konferensbidrag "The importance of positive response in higher education" presenteras 9–11 oktober 2018 på, NU2018 – det akademiska lärarskapet.

2018 Konferensbidrag "The pedagogy of sustainability in higher education – a case study of sustainability in graphic design education" presenteras August 21st – 22nd, 2018 på International Education with Sustainability, hosted at Institute of Technology, Sligo.

2018 Konferensbidrag "Visualization as a inventive design method in communication processes" presenteras 23 maj 2018 på International Communication Association (ICA):
Design as Object, Design as Method: Making Critical
Communication Future

2017 Vetenskaplig artikel med titeln Towards Visual strategic communication – an innovative interdisciplinary perspective on visual dimensions within the strategic communications field – antagen för publicering i tidskriften Journal of communication management. Medskribent Anna-Sara Fagerholm, Mittuniversitetet.

2017 Bokkapitel Routledge
Bokkapitel till Routledge förlag med titeln: Experimental Visual Communication Research. Bokseriens titel: Routledge New Directions in Public Relations and Communication Research Series. Redaktörer: Simon Collister och Sarah Roberts-Bowman, London College of Communication, London School of Art.

2016 Best paper Award
Tilldelades Best Paper Award vid forskningskonferensen EUPRERA 2016 med konferensbidraget ”Visual Strategic Communication – an Interdisciplinary new perspective”. I samarbete med Anna-Sara Fagerholm, Mittuniversitetet.

2015 Visuell kommunikation som forskningsområde
Hösten 2015 genomfördes en kartläggning av forskningsområdet Visuell kommunikation genom respondentintervjuer med professorer på lärosäten i London, Leeds, Lund och Helsingfors. Kartläggningen resulterade i teoretiskt paper och presentation.

Pågående forskning

Visual communication
Visualization and design
Design methodology

Undervisning

Ansvarar för kurser i grafisk design, vetenskaplig metod och vetenskaplig teori, förpackningsdesign samt handleder och examinerar examensprojekt och uppsatser på B- och C- och masternivå.

Exempel på kurser:
Typografi och formmetodik
Digital bild och illustration
Grafisk förpackningsdesign
Arbetsplatsförlagt projekt
Graphic design (exchange students)
Magazine design (exchange students)
Typografi och form för webb (Webbutvecklingsprogrammet)
Metod B
Grafisk designteori C
Grafisk designmetod C
Självständigt arbete

Övrigt

2006 – nu Moodle Champion
2016 – nu Styrelseledamot Fackförbundet ST
2016 – nu Pedagogisk resurs
2016 – Mittuniversitetets förenade studentkårers pedagogiska pris

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Göransson, K. & Fagerholm, A. (2018). Towards visual strategic communications : An innovative interdisciplinary perspective on visual dimensions within the strategic communications field. Journal of Communication Management, vol. 22: 1, ss. 46-66.    

Kapitel i böcker, del av antologier

Fagerholm, A. & Göransson, K. (2018). Exploring visual experiments – measuring multimodal messages in laboratory research. I Visual Public Relations : Strategic Communication Beyond Text. Routledge (Routledge New Directions in Public Relations & Communication Research).