Karina Göransson

Universitetslektor|Senior Lecturer

  • Tjänstetitel: Universitetslektor
  • Akademisk titel: Studierektor
  • Annan titel: Meriterad lärare
  • Ansvarsområde: Studierektor Institutionen för Design
  • Avdelning: Institutionen för design (DES)
  • Telefon arbete: 010-142 88 23
  • E-postadress: karina.goransson@miun.se
  • Rumsnummer: R326a
  • Ämne: Grafisk design

Examen

Högskoleexamen på Informationslinjen
Filosofie kandidatexamen i Medie- o Kommunikationsvetenskap
Högskoleexamen i Psykologi
Filosofie magisterexamen i Kvalitets- och Ledarskapsutveckling
Master Visuell kommunikation (pågående)
Meriterad lärare
Pedagogiskt sakkunnig

Bakgrund

Mitthögskolan 1993–2004
Mittuniversitetet 2005–nu
Studierektor Institutionen för Medie- och kommunikationsvetenskap 1997–1999
Programansvarig Grafisk design 1999–2005
Studierektor Industridesign 2016
Studierektor Institutionen för Design 2017–nu

Forskningsområden

Inriktning:
Grafisk Design, Visuell Kommunikation och Pedagogik.

2019 Presentation av konferensbidrag "Strategic communication as a way of showing – Wayshowing as a visual strategy in strategic communication practice" den 21–23 augusti på Malmö Universitet på Nordicom och Nordmedias konferens – Challenging the field, Communication, Creativity & Imagination.

2019 Allmänna lärosätesprojektet Kursplaner 2.0 med syfte att uppnåen hög och likvärdig kvalitet på Mittuniversitetets kursplaner. Föreläsare och lärarrepresentant i projektet.

2018 Konferensbidrag "The importance of positive response in higher education" presenterades 9–11 oktober 2018 i Västerås på konferens om pedagogik, NU2018 – det akademiska lärarskapet.

2018 Konferensbidrag: EwS 2018: Education with Sustainability – Teaching for a Sustainable Future. The first international Education with Sustainability Conference, Sligo, Irland. Paper presentation: "The pedagogy of sustainability in higher education – a case study of sustainability in graphic design education" av Niklas Fagerholm, Karina Göransson, Anna-Sara Fagerholm.

2018 Workshop EwS 2018: Education with Sustainability – Teaching for a Sustainable Future. "Corporate Social Responsibility and Design", Karina Göransson och Anna-Sara Fagerholm.

2018 Konferensbidrag "Visualization as a inventive design method in communication processes" presenteras 23 maj 2018 på International Communication Association (ICA): Design as Object, Design as Method: Making Critical Communication Future

2017 Vetenskaplig artikel med titeln Towards Visual strategic communication – an innovative interdisciplinary perspective on visual dimensions within the strategic communications field – antagen för publicering i tidskriften Journal of communication management. Medskribent Anna-Sara Fagerholm, Mittuniversitetet.

2017 Bokkapitel Routledge
Bokkapitel till Routledge förlag med titeln: Experimental Visual Communication Research. Bokseriens titel: Routledge New Directions in Public Relations and Communication Research Series. Redaktörer: Simon Collister och Sarah Roberts-Bowman, London College of Communication, London School of Art.

2016 Best paper Award
Tilldelades Best Paper Award vid forskningskonferensen EUPRERA 2016 med konferensbidraget ”Visual Strategic Communication – an Interdisciplinary new perspective”. I samarbete med Anna-Sara Fagerholm, Mittuniversitetet.

2015 Visuell kommunikation som forskningsområde
Hösten 2015 genomfördes en kartläggning av forskningsområdet Visuell kommunikation genom respondentintervjuer med professorer på lärosäten i London, Leeds, Lund och Helsingfors. Kartläggningen resulterade i teoretiskt paper och presentation.

Pågående forskning

Design and communication
Visual communication
Design and visualization
Design methodology

Undervisning

Ansvarar för kurser i grafisk design, vetenskaplig metod C och Grafisk Design teori C, förpackningsdesign samt handleder och examinerar examensprojekt och uppsatser på B- och C- och masternivå.

Kursansvar och undervisning i t ex:
Typografi och formmetodik, Digital bild och illustration, Grafisk förpackningsdesign, Arbetsplatsförlagt projekt, Graphic design (exchange students), Magazine design (exchange students), Typografi och form för webb (Webbutvecklingsprogrammet), Metod B, Grafisk Designteori C, Grafisk designmetod C, Självständigt arbete

Övrigt

2006 – nu Moodle Champion (lärplattformsexpert)
2016 – nu Styrelseledamot Fackförbundet ST
2016 – Pedagogisk resurs
2016 – Mittuniversitetets pedagogiska pris
2019 – Referensgruppen för System för lärande (SFL)
2019 – Användarrådet Retendo (utveckling och stöd)
2019 – Allmänna läromedelsprojekt Kursplaner 2.0
2019 – Nationell kurs: Pedagogisk sakkunnig
2019 – Meriterad lärare

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Göransson, K. & Fagerholm, A. (2018). Towards visual strategic communications : An innovative interdisciplinary perspective on visual dimensions within the strategic communications field. Journal of Communication Management, vol. 22: 1, ss. 46-66.    

Kapitel i böcker, del av antologier

Fagerholm, A. & Göransson, K. (2018). Exploring visual experiments : measuring multimodal messages in laboratory research. I Visual Public Relations : Strategic Communication Beyond Text. Routledge (Routledge New Directions in Public Relations & Communication Research). S. 177-191.  

Konferensbidrag

Göransson, K. & Fagerholm, A. (2019). Strategic communication as a way of showing : Wayshowing as a visual strategy in strategic communication practice. Paper presented at the the Nordmedia Conference 2019, Challenging the Field Communication, Creativity & Imagination, Malmö 21-23 August, 2019

Göransson, K. & Ulin, M. (2018). Positiv respons och återkoppling i samband med vetenskapligt skrivande. I NU2018: Det akademiska lärarskapet. Västerås, 9-11 oktober, 2018.. S. 136--136.  

Fagerholm, N. , Göransson, K. & Fagerholm, A. (2018). The pedagogy of sustainability in higher education : a case study of sustainability in graphic design education. Paper presented at the 1st International Education with Sustainability Conference, Institute of Technology Sligo, Ireland, 20th to 22nd August, 2018,

Fagerholm, A. & Göransson, K. (2016). Visual strategic communication : an interdisciplinary new perspective. Paper presented at the the EUPRERA Annual Conference, Let´s Talk Society! How strategic communication shapes value and innovation in society, Groningen, Holland, September 29 - October 1, 2016