Karina Göransson

Universitetslektor|Senior Lecturer

  • Tjänstetitel: Universitetslektor
  • Akademisk titel: Studierektor
  • Annan titel: Excellent lärare
  • Ansvarsområde: Studierektor Institutionen för Design
  • Avdelning: Institutionen för design (DES)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428823
  • E-postadress: karina.goransson@miun.se
  • Rumsnummer: R326a
  • Ort: Sundsvall
  • Anställd vid ämnet: Grafisk design

Examen

Högskoleexamen på Informationslinjen
Filosofie kandidatexamen i Medie- o Kommunikationsvetenskap
Högskoleexamen i Psykologi
Filosofie magisterexamen i Kvalitets- och Ledarskapsutveckling
Master Visuell kommunikation (pågående)
Meriterad & Excellent lärare
Pedagogiskt sakkunnig
Ledarskapsutvecklingsprogram med fokus på genus, mångfald och makt
Studierektorsprogrammet

Bakgrund

Mitthögskolan 1993–2004
Mittuniversitetet 2005–nu
Studierektor Institutionen för Medie- och kommunikationsvetenskap 1997–1999
Programansvarig Grafisk design 1999–2005
Studierektor Industridesign 2016
Studierektor Institutionen för Design 2017–nu

Forskningsområden

Forskning om hur design och visuell kommunikation kan göra skillnad samt hur cirkulära processer och visuella strategier kan utveckla samhällen och människors förståelse inom områden som: Design Activism, Circular Design, Visualization and design, Design methodology och Universal Design.
Jag är också intresserad av högskolepedagogik och lärande samt hållbarhet och utveckling av högre utbildning.

Forskning

2020 – Fakultetsmedel forskning
2020– Ansvar högre forskningsseminarier inom Design
2021– Alp-projekt ansökan: Hållbar utveckling tillsammans
– en transdisciplinär modell för alla vid Mittuniversitetet (HUT-projektet)
2020 – Alp-projekt: Supported Education (utbildning)
2019 – Allmänna lärosätesprojektet Kursplaner 2.0 med syfte att uppnå en hög och likvärdig kvalitet på Mittuniversitetets kursplaner. Föreläsare och lärarrepresentant i projektet.

Undervisning

Arbetar med FN:s globala mål för hållbar utveckling i utbildning och projekt.

2021 undervisning i kursen Pedagogiskt utvecklingsarbete (AV), en del i den behörighetsgivande utbildningen i högskolepedagogik för medarbetare vid Mittuniversitetet.

Kursansvar, undervisning och examinator i kurser i ämnet grafisk design i kurser som: Typografi och formmetodik, Digital bild och illustration, Grafisk förpackningsdesign, Arbetsplatsförlagt projekt, Graphic design och Magazine design (för exchange students), Typografi och form för webb (Webbutvecklingsprogrammet), Vetenskaplig Metod B och C, Grafisk Designteori C samt Självständigt arbete. Handleder och examinerar examensprojekt och uppsatser på B- och C- och masternivå.

Övrigt

2021 Summer university: Internationellt projekt, Cirkular Design Project.

2021 Innovationsguidens kurs i Tjänstedesign

2021 Ledarskap nätverk pedagogiskt meriterade lärare

2020 Teams Champion (utbildare internt)

2020 Pedagogiska sakkunnigutlåtanden åt Uppsala Universitet

2020 – nu Provledare Högskoleprovet

2020 Utbildning Supported Education

2020 Handledarutbildning på forskarnivå

2020 – nu Referensgrupp högskolepedagogik

2020 Excellent lärare

2019 Meriterad lärare

2019 Nationell kurs: Pedagogisk sakkunnig

2019 Summer university: Internationellt projekt, Cirkular Design Project.

2019 Allmänna läromedelsprojekt Kursplaner 2.0

2019 Användarrådet Retendo (utveckling och stöd)

2019 Referensgruppen för System för lärande (SFL)

2016 Tilldelades Best Paper Award vid forskningskonferensen EUPRERA med konferensbidraget ”Visual Strategic Communication – an Interdisciplinary new perspective”. I samarbete med Anna-Sara Fagerholm, Mittuniversitetet.

2016 Mittuniversitetets pedagogiska pris

2016 Pedagogisk resurs

2016 – nu Styrelseledamot Fackförbundet ST

2015 Visuell kommunikation som forskningsområde, en kartläggning av forskningsområdet Visuell kommunikation genom respondentintervjuer med professorer på lärosäten i London, Leeds, Lund och Helsingfors. Kartläggningen resulterade i teoretiskt paper och presentation. Med Anna-Sara Fagerholm, Mittuniversitetet.

2006 – 2020 Moodle Champion (lärplattformsexpert)

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Göransson, K. & Fagerholm, A. (2018). Towards visual strategic communications : An innovative interdisciplinary perspective on visual dimensions within the strategic communications field. Journal of Communication Management, vol. 22: 1, ss. 46-66.    

Kapitel i böcker, del av antologier

Fagerholm, A. & Göransson, K. (2018). Exploring visual experiments : measuring multimodal messages in laboratory research. I Visual Public Relations : Strategic Communication Beyond Text. Routledge (Routledge New Directions in Public Relations & Communication Research). S. 177-191.  

Konferensbidrag

Fagerholm, A. & Göransson, K. (2021). “Design Education for a Sustainable Future”. I International Workshop on Sustainability : – Exchange best practices and build your network around the topic Sustainability.

Göransson, K. & Fagerholm, A. (2021). Design strategies in times of pandemic : a case study of how Covid-19 is visualized in the Nordic countries Sweden, Norway, Finland, Denmark and Island. I Accelerating the progress towards the 2030 SDGs in times of crisis. Östersund : . S. 463--464.

Göransson, K. , Fagerholm, A. & Thompson, L. M. (2021). Exploring how crises are visualized in design activism campaigns. Paper presented at the Needs2021, [DIGITAL], September 21-23, 2021.

Göransson, K. & Fagerholm, A. (2021). Exploring visualizations of design processes from a design activist perspective : – a scoping study. I DESIGN CULTURE(S) : Cumulus Conference Proceedings Roma 2021 Volume #2. Roma : (Cumulus Conference Proceedings Series). S. 4088--4104.  

Göransson, K. & Fagerholm, A. (2021). To be Included : an Exploration of Visual Strategies at Government Agencies in Sweden. I Accelerating the progress towards the 2030 SDGs in times of crisis. Östersund : . S. 1357--1358.

Fagerholm, A. , Göransson, K. , Haller, H. & Carlsson, P. (2021). Visualizations of circular business models : a design perspective on concepts and visual presentations in the food industry. I Accelerating the progress towards the 2030 SDGs in times of crisis. Östersund : . S. 458--459.

Göransson, K. , Fagerholm, A. & Brink, K. (2020). Reorientation of Design Education towards a sustainable future : how, what and why?. I abstractsamling nu2020.  

Göransson, K. & Fagerholm, A. (2019). Strategic communication as a way of showing : Wayshowing as a visual strategy in strategic communication practice. Paper presented at the the Nordmedia Conference 2019, Challenging the Field Communication, Creativity & Imagination, Malmö 21-23 August, 2019

Göransson, K. & Ulin, M. (2018). Positiv respons och återkoppling i samband med vetenskapligt skrivande. I NU2018: Det akademiska lärarskapet. Västerås, 9-11 oktober, 2018.. S. 136--136.  

Fagerholm, N. , Göransson, K. & Fagerholm, A. (2018). The pedagogy of sustainability in higher education : a case study of sustainability in graphic design education. Paper presented at the 1st International Education with Sustainability Conference, Institute of Technology Sligo, Ireland, 20th to 22nd August, 2018,

Fagerholm, A. & Göransson, K. (2018). Visualization as a inventive design method in communication processes. I International Communication Association (ICA) : Design as Object, Design as Method: Making Critical Communication Future..

Fagerholm, A. & Göransson, K. (2016). Visual strategic communication : an interdisciplinary new perspective. Paper presented at the the EUPRERA Annual Conference, Let´s Talk Society! How strategic communication shapes value and innovation in society, Groningen, Holland, September 29 - October 1, 2016

Övrigt

Göransson, K. , Fagerholm, A. & Brink, K. (2021). Inspirationsdagen om hållbar utveckling 2021: Hållbar utveckling i utbildningen : – exempel och idéer.

Göransson, K. & Fagerholm, A. (2021). Pedagogisk inspirationsdag 2021: Agenda 2030 och självständiga arbeten. Sundsvall.

Göransson, K. & Fagerholm, A. (2018). Workshop EwS 2018: Education with Sustainability – Teaching for a Sustainable Future : Corporate Social Responsibility and Design.

Sidan uppdaterades 2022-03-10