Karin Knobloch

notitle|notitle

  • Tjänstetitel: notitle
  • Akademisk titel: Fakultetsadministratör
  • Avdelning: Fakulteten för humanvetenskap (HUV)
  • Telefon arbete: 010-142 89 08
  • E-postadress: karin.knobloch@miun.se
  • Rumsnummer: P3210

Fakultetsadministratör

Jag är administratör vid Fakulteten för humanvetenskap. Mina arbetsområden är:

-administrativ koordinator för forskningscentret Risk and Crisis Research Centre (RCR)

-administrativt stöd till prefekt för HSV

-sekreterare ämneskollegium för Sociologi och Genusvetenskap

-sekreterare forskningskollegium för Sociologi och Genusvetenskap