Karin Knobloch

Spara favorit

Fakultetsadministratör

Jag är administratör vid Fakulteten för humanvetenskap. Mina arbetsområden är:

-administrativ koordinator för forskningscentret Risk and Crisis Research Centre (RCR)

-administrativt stöd till prefekt för HSV

-sekreterare ämneskollegium för Sociologi och Genusvetenskap

-sekreterare forskningskollegium för Sociologi och Genusvetenskap