Karin Olsson

Kanslichef

  • Tjänstetitel: Kanslichef
  • Annan titel: Fil. doktor
  • Avdelning: Fakulteten för humanvetenskap (HUV)
  • Telefon arbete: 010-142 82 72
  • E-postadress: karin.olsson@miun.se
  • Rumsnummer: P2622