Karl-Oskar Göransson

Bibliotekarie|Librarian

  • Tjänstetitel: Bibliotekarie
  • Ansvarsområde: Medieförsörjning
  • Avdelning: Universitetsbiblioteket (UB)
  • Telefon arbete: 010-1428407
  • E-postadress: karl-oskar.goransson@miun.se
  • Ort: Östersund