Kenneth Johansson

Spara favorit

Arbetsuppgifter

Jag är systemsamordnare och systemansvarig för tjänsteplaneringssystemet Retendo.