Kenneth Johansson

Systemsamordnare|Systemsamordnare

  • Tjänstetitel: Systemsamordnare
  • Ansvarsområde: Tjänsteplanering Retendo (systemansvarig) Produktionsplaneringsprocessen (processansvarig)
  • Avdelning: Universitetsledningens stab (ULS)
  • Telefon arbete: 010-142 78 20
  • E-postadress: Kenneth.Johansson@miun.se
  • Besöksadress: Kunskapens väg 8
  • Rumsnummer: B408

Systemansvarig för tjänsteplaneringsverktyget Retendo samt processansvarig för Produktionsplaneringsprocessen. Deltar också i olika utrednings- och projektarbeten.

Bakgrund

Har i huvudsak jobbat med systemförvaltning inom privat och offentlig sektor (Statens servicecenter, Svenska Dagbladet, Exportkreditnämnden), men också varit verksamhetskonsult hos Cap Gemini. Har under åren haft olika roller i flertalet projekt- och utredningsuppdrag.