Kristina Brink

Prefekt |Head of Department

  • Tjänstetitel: Prefekt
  • Akademisk titel: Universitetslektor
  • Avdelning: Institutionen för design (DES)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428826
  • E-postadress: kristina.brink@miun.se
  • Besöksadress: Hus R, Campus Sundsvall
  • Rumsnummer: R341
  • Ort: Sundsvall
  • Anställd vid ämnet: Grafisk design

De viktigaste frågorna idag och i framtiden handlar om hållbar utveckling – att skapa en värld som är bra för både människor och natur, lokalt och globalt.

På Institutionen för design abetar vi med FN:s globala mål för hållbar utveckling i utbildning och projekt.

Forskningsområden

Inriktning mot grafisk design och förpackningsdesign.

2021 Hållbarhetsdagen Mittuniversitetet: föredrag: ”Hållbar utveckling i utbildning”. Med Anna-Sara Fagerholm och Karina Göransson.

2020 Mittuniversitetets Pedagogiska Inspirationsdag: föredrag ”Interkulturell dialog genom design”. Med Anna-Sara Fagerholm.

2020 Konferenspresentation Nu2020: ”Reorientation of Design Education towards a sustainable future – how, what and why?” Med Anna-Sara Fagerholm & Karina Göransson.

2020 Föredrag: "När varannan tugga är importerad mat – kan Foodtech öka svensk matproduktion och ge jobb i glesbygd?" Webbinar "Mitt i vetenskapen”, Mittuniversitetet. Med Anna-Sara Fagerholm & Henrik Haller.

2019 Förstudie "Universell utformning av Foodtech – Ny modell för informationsöverföring". Härnösands kommun. I samarbete med Anna-Sara Fagerholm och Niklas Fagerholm, Institutionen för Design, samt Itai Danielski och Erik Grönlund, Institutionen för Ekoteknik och hållbart byggande, Mittuniversitetet.

2018 Konferenspresentation
Presentation "Communicative Packaging Solutions in Different Business Conditions", vid internationella konferensen Tokyopack, Japan.
Med Anna-Sara Fagerholm, Mittuniversitetet.

2016 Konferenspresentation
Presentation ”Intercultural dialogue thru design” vid internationella konferensen Tokyopack, Japan. Med Anna-Sara Fagerholm, Mittuniversitetet.

2014 Konferenspresentation
Presentation ”The Future of Packaging Communication” vid internationella konferensen Tokyopack, Japan.

2012–2013 Forskningsassistent Live Paper 1 & 2
Projektet Paper Four övergick till projektet Live Paper som fokuserade på hur det interaktiva pappret skulle kunna kommersialiseras.
Koordinator: Mikael Gulliksson
https://www.miun.se/mot-mittuniversitetet/universitetet/historik/jubileum/artikar/the-talking-paper/

2007–2011 Forskningsassistent Paper Four
FSCN, Mittuniversitetet
Forskningsprojekt avseende framtidens papper, inriktning design, tryckt elektronik och kommunikation. Koordinator: Mikael Gulliksson, Mittuniversitetet. https://www.youtube.com/watch?v=Pcm6ZEC2bbA

Undervisning

Undervisar i grafisk design i kurser inom typografi, bokformgivning, magsinsformgivning, designhistoria och förpackningsdesign.

Är engagerad i det internationella designprojektet "International Packaging Design Project"

Övrigt

2021 ht Utbildning Supported Education del 3, Mittuniversitetet

2021 vt Utbildning Supported Education del 2, RSMH/Mittuniversitetet

2020–nu Deltagare Svensk Forms nationella förenings valnämnd. http://svenskform.se

2020 Utbildning Supported Education del 1, Mittuniversitetet

2018–2020 Regionalrepresentant i Svensk Forms nationella förening http://svenskform.se

2017– nu Prefekt, Institutionen för design (DES), Mittuniversitetet

2015–2016 Avdelningschef, Avdelningen för Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV), Mittuniversitetet

2010 Studiebesök och presentationer vid Konkuk University i Seoul, Syd Korea

2009 Studiebesök och presentationer vid Beijing Institute of Graphic i Beijing, Kina

2009 Föreläst vid Kookmin University och på Aekyung Design Center i Seoul, Syd Korea

2007–2018 ”International Design Project” Skapade år 2007, tillsammans med Anna-Sara Fagerholm, Mittuniversitetet, ett långsiktigt samverkansprojektet inom design mellan Mittuniversitetet och Chiba University i Tokyo, Japan. De senaste två åren har Kanda University och Chiba Institute of Technology medverkat. https://design.miun.se/GD/kompack/

2004–2017 Programansvarig Grafisk design och kommunikation 180 hp, Mittuniversitetet 

2006–nu Styrelserepresentant i föreningen Svensk Form Västernorrland http://svenskform.se/regionalforeningar/vasternorrland/

2005 Utställningen Grafisk form i fokus
Medverkade i framtagandet av den Mittnordiska utställningen ”Grafisk form i fokus” som visades på Sundsvalls museum den 19 november 2005 – 5 februari 2006. Utställningen avslutades med en tvådagarskonferens som belyste grafisk design i alla dess former och ur ett mittnordiskt perspektiv. Utställningen och konferensen ingick i Interreg projektet Pro MidNord under ledning av Mittnordenkommittén och Landstinget Västernorrland, Sundsvalls museum, Mittuniversitetet, Design i Västernorrland och konstkonsulenten. Samarbetspartner: Milko, Tetra Pak och Tryckeribolaget m.fl.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Haller, H. , Fagerholm, A. , Carlsson, P. , Skoglund, W. , van den Brink, P. , Danielski, I. , Brink, K. , Murat, M. & et al. (2022). Towards a Resilient and Resource-Efficient Local Food System Based on Industrial Symbiosis in Härnösand : A Swedish Case Study. Sustainability, vol. 14: 4  

Konferensbidrag

Fagerholm, A. & Brink, K. (2020). Interkulturell dialog genom design : föredrag och paneldiskussion. Paper presented at the Pedagogisk Inspirationsdag, Mittuniversitetet

Fagerholm, A. , Haller, H. & Brink, K. (2020). När varannan tugga är importerad mat – kan Foodtech öka svensk matproduktion och ge jobb i glesbygd?. Paper presented at the Mitt i vetenskapen, Webbinar Mittuniversitetet, Sundsvall, Sverige, 2020.

Göransson, K. , Fagerholm, A. & Brink, K. (2020). Reorientation of Design Education towards a sustainable future : how, what and why?. I abstractsamling nu2020.  

Fagerholm, A. & Brink, K. (2018). Communicative Packaging Solutions in Different Business Conditions. Paper presented at the Tokyopack – Tokyo International Packaging Exhibition, Tokyo, Japan, 2018.

Fagerholm, A. & Brink, K. (2016). Intercultural dialogue thru design. Paper presented at the Tokyopack – Tokyo International Packaging Exhibition, Tokyo, Japan, 2016.

Brink, K. (2014). The Future of Packaging Communication. Paper presented at the TokyoPack, Tokyo, Japan, 2014.

Rapporter

Brink, K. , Danielski, I. , Fagerholm, A. , Fagerholm, N. & Grönlund, E. (2019). Slutrapport : Universell utformning av Foodtech. Mittuniversitetet  

Övrigt

Göransson, K. , Fagerholm, A. & Brink, K. (2021). Inspirationsdagen om hållbar utveckling 2021: Hållbar utveckling i utbildningen : – exempel och idéer.

Sidan uppdaterades 2022-02-01