Kristina Brink

Prefekt |Head of Department

  • Tjänstetitel: Prefekt
  • Akademisk titel: Universitetslektor
  • Avdelning: Institutionen för design (DES)
  • Telefon arbete: 010-142 88 26
  • E-postadress: kristina.brink@miun.se
  • Rumsnummer: R341
  • Ämne: Grafisk design

Publikationer

Rapporter

Brink, K. , Danielski, I. , Fagerholm, A. , Fagerholm, N. & Grönlund, E. (2019). Slutrapport : Universell utformning av Foodtech. Mittuniversitetet