Kristina Brink

Prefekt |Head of Department

  • Tjänstetitel: Prefekt
  • Akademisk titel: Universitetslektor
  • Avdelning: Institutionen för design (DES)
  • Telefon arbete: 010-142 88 26
  • E-postadress: kristina.brink@miun.se
  • Besöksadress: Hus R, Campus Sundsvall
  • Rumsnummer: R341
  • Ämne: Grafisk design

De viktigaste frågorna idag och i framtiden handlar om hållbarhet – att skapa en värld som är bra för både människor och natur, lokalt och globalt.

På Institutionen för design abetar vi med FN:s globala mål för hållbar utveckling i utbildning och projekt.

Forskningsområden

Inriktning mot grafisk design och förpackningsdesign.

2020 Föredrag: "När varannan tugga är importerad mat – kan Foodtech öka svensk matproduktion och ge jobb i glesbygd?" Webbinar "Mitt i vetenskapen”, Mittuniversitetet. Med Anna-Sara Fagerholm & Henrik Haller.

2019 Förstudie "Universell utformning av Foodtech – Ny modell för informationsöverföring". Härnösands kommun. I samarbete med Anna-Sara Fagerholm och Niklas Fagerholm, Institutionen för Design, samt Itai Danielski och Erik Grönlund, Institutionen för Ekoteknik och hållbart byggande, Mittuniversitetet.

2018 Konferenspresentation
Presentation "Communicative Packaging Solutions in Different Business Conditions", vid internationella konferensen Tokyopack, Japan.
Med Anna-Sara Fagerholm, Mittuniversitetet.

2016 Konferenspresentation
Presentation ”Intercultural dialogue thru design” vid internationella konferensen Tokyopack, Japan. Med Anna-Sara Fagerholm, Mittuniversitetet.

2014 Konferenspresentation
Presentation ”The Future of Packaging Communication” vid internationella konferensen Tokyopack, Japan.

2007–2011 Forskningsassistent Paper Four
FSCN, Mittuniversitetet
Forskningsprojekt avseende framtidens papper, inriktning design, tryckt elektronik och kommunikation. Koordinator: Mikael Gulliksson, Mittuniversitetet. https://www.youtube.com/watch?v=Pcm6ZEC2bbA

2012–2013 Forskningsassistent LivePaper 1 & 2
Projektet Paper Four övergick sedan i Live Paper som fokuserade på hur det interaktiva pappret skulle kunna kommersialiseras.
Koordinator: Mikael Gulliksson
https://www.miun.se/mot-mittuniversitetet/universitetet/historik/jubileum/artikar/the-talking-paper/

Undervisning

Undervisar i grafisk design i kurser inom typografi, bokformgivning, magsinsformgivning, designhistoria och förpackningsdesign.

Är engagerad i det internationella designprojektet "International Packaging Design Project"

Övrigt

2017– nu Prefekt, Institutionen för design (DES), Mittuniversitetet

2015–2016 Avdelningschef, Avdelningen för Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV), Mittuniversitetet

2007–2018 ”International Design Project” Skapade år 2007, tillsammans med Anna-Sara Fagerholm, Mittuniversitetet, ett långsiktigt samverkansprojektet inom design mellan Mittuniversitetet och Chiba University i Tokyo, Japan. De senaste två åren har Kanda University och Chiba Institute of Technology medverkat. 

2004–2017 Programansvarig Grafisk design och kommunikation 180 hp, Mittuniversitetet Externa uppdrag

2018–2020 Regionalrepresentant i Svensk Forms nationella förening http://svenskform.se

2006–nu Styrelserepresentant i föreningen Svensk Form Västernorrland http://svenskform.se/regionalforeningar/vasternorrland/

2005 Utställningen Grafisk form i fokus
Medverkade i framtagandet av den Mittnordiska utställningen ”Grafisk form i fokus” som visades på Sundsvalls museum den 19 november 2005 – 5 februari 2006. Utställningen avslutades med en tvådagarskonferens som belyste grafisk design i alla dess former och ur ett mittnordiskt perspektiv. Utställningen och konferensen ingick i Interreg projektet Pro MidNord under ledning av Mittnordenkommittén och Landstinget Västernorrland, Sundsvalls museum, Mittuniversitetet, Design i Västernorrland och konstkonsulenten. Samarbetspartner: Milko, Tetra Pak och Tryckeribolaget m.fl.

Forskningsprojekt

Pågående

Foodtech

Avslutade

Universiell utformning av Foodtech

Publikationer

Rapporter

Brink, K. , Danielski, I. , Fagerholm, A. , Fagerholm, N. & Grönlund, E. (2019). Slutrapport : Universell utformning av Foodtech. Mittuniversitetet