Kristina Korths-Aspegren

  • Avdelning: Institutionen för omvårdnad (OMV)
  • Telefon arbete: 010-1428051
  • E-postadress: kristina.korths-aspegren@miun.se
  • Rumsnummer: K348
  • Ort: Östersund
  • Anställd vid ämnet: Omvårdnad