Kristina Söderström

Spara favorit

Jag är språkligt ansvarig på kommunikationsavdelningen och kommunikatör för internationaliseringen av Mittuniversitetet.

Jag arbetar bland annat med:
– Ramavtal, språkpolicy och språkliga riktlinjer
– Språkservice
– Översättning och språkgranskning
– Språklig rådgivning för medarbetare

– Kommunikationsstöd för internationaliseringen
– Internationell marknadsföring

Övrigt

Translator and language consultant at the Division of Communications.
If you need a translation, proofreading or editing services, you find further information here: https://medarbetarportalen.miun.se/gemensamt/servicetjanster/sprakservice/