Anna Longueville

Universitetsadjunkt|Lecturer

Jag arbetar som adjunkt i miljövetenskap på Institutionen för naturvetenskap, design och hållbar utveckling (NDH), samt som universitetspedagogisk utvecklare vid Avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd (FUS). Jag är även programansvarig för ett av våra kandidatprogram i miljövetenskap; Ekoentreprenör för hållbar utveckling.

Undervisning

Inom miljövetenskap är jag kursansvarig, lärare och examinator framförallt inom områden som rör olika typer av styrmedel kopplat till både offentlig och privat sektor, tex hållbarhetsredovisningar, hållbar upphandling och miljödriven innovation.

I högskolepedagogik är jag kursansvarig alternativt lärare på högskolepedagogiska kurser som ges av Avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd (FUS), framförallt inom teknikstött lärande, ramar och regelverk som universitetsläraren har att förhålla sig till, samt att skriva en pedagogisk portfölj.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Kågström, M. , Faith-Ell, C. & Longueville, A. (2023). Exploring researcher’ roles in collaborative spaces supporting learning in environmental assessment in Sweden. Environmental impact assessment review, vol. 99  

Carlman, I. , Grönlund, E. & Longueville, A. (2015). Models and methods as support for sustainable decision-making with focus on legal operationalisation. Ecological Modelling, vol. 306, ss. 95-100.  

Kapitel i böcker, del av antologier

Faith-Ell, C. & Longueville, A. (2021). Recepie 17: Challenge-driven education – teaching SEA in a rural university setting : Part 1. I Teaching Environmental Impact Assessment. CHELTENHAM : Edward Elgar Publishing (Elgar guides to teaching). S. 171-175.  

Longueville, A. & Faith-Ell, C. (2021). Recepie 34: Challenge-driven education – teaching SEA in a rural university setting : Part 2. I Teaching Environmental Impact Assessment. CHELTENHAM : Edward Elgar Publishing (Elgar Guide to Teaching). S. 247-251.  

Konferensbidrag

Longueville, A. , Faith-Ell, C. & Kågström, M. (2022). The potential for Networked Learning in Environmental Assessment teaching in Sweden. I Proceedings for the Thirteenth International Conference on Networked Learning 2022.  

Boltemo Edholm, J. & Longueville, A. (2018). Ecosystem service assessments in climate adaptation. Paper presented at the IAIA18: Environmental Justice in Societies in Transition, 38th Annual Conference of the International Association for Impact Assessment, Durban International Convention Center Durban, South Africa 16-19 May 2018  

Boltemo Edholm, J. & Longueville, A. (2018). Ecosystem Services in Climate Adaptation in Northern Sweden. Paper presented at the IAIA18: Environmental Justice in Societies in Transition, 38th Annual Conference of the International Association for Impact Assessment, Durban International Convention Center Durban, South Africa 16-19 May 2018  

Longueville, A. (2018). Infrastructure public procurement in Sweden. Paper presented at the IAIA18: Environmental Justice in Societies in Transition, 38th Annual Conference of the International Association for Impact Assessment, Durban International Convention Center Durban, South Africa, 16-19 May, 2018

Longueville, A. (2018). SIA and public procurement in Sweden. Paper presented at the IAIA18: Environmental Justice in Societies in Transition, 38th Annual Conference of the International Association for Impact Assessment, Durban International Convention Center, Durban, South Africa, 16-19 May 2018

Fröling, M. , Tellström, S. , Edholm, J. , Van den Brink, P. , Longueville, A. & Grönlund, E. (2016). Appearances of Ecosystem Services in Environmental Impact Assessment - learnings from two Swedish case studies. I Proceedings of Linnaeus Eco-Tech 2016 : The 10th International Conference on the Establishment of Cooperation between Companies and Institutionsin the Nordic Countries, the Baltic Sea Region and the World..

Wessels, J. & Longueville, A. (2016). Conceptualising an EIA-EMS-LCA-IR nexus for supporting integrated corporate reporting and thinking. Paper presented at the IAIAsa 2016 National conference  

Svedlund, J. , Nilsson, K. & Longueville, A. (2016). Sustainability in a Regional and Global Sports/Outdoor Industry. I VEC - Valuing and Evaluating Creativity for Sustainable Regional Development.  

Longueville, A. , Whitten, P. & Carlman, I. (2015). Can We Get “Alternatives Analysis Redux” Please?. I IAIA15 Conference Proceedings.    

Longueville, A. , Carlman, I. , Fröling, M. & Grönlund, E. (2013). Ecosystem Services Supporting Decision Making in Environmental Impact Assessments. Paper presented at the Ecological Modelling for Ecosystem Sustainability in the context of Global Change (19th biennial ISEM Conference)

Longueville, A. & Carlman, I. (2013). How to misuse the EIA-tool – a Swedish example. Paper presented at the IAIA 13 Impact Assessment: The next generation, 33rd Annual Conference of the International Association for Impact AssessmentCalgary Stampede BMO Centre, Calgary, Alberta, Canada 13-16 May 2013    

Carlman, I. , Longueville, A. & Grönlund, E. (2013). Models and methods as support for sustainable decision-making. Paper presented at the The 19th biennial ISEM Conference - Ecological Modelling for Ecosystem Sustainability in the context of Global Change

Carlman, I. , Grönlund, E. & Longueville, A. (2013). Where did requirements for alternatives in EIA go?. Paper presented at the The 33rd Annual Conference Of The International Association For Impact Assessment - Impact Assessment The Next Generation

Samlingsverk (redaktör)

Grönlund, E. (ed.) & Longueville, A. (ed.) (2016). Samhällets styrsystem – en vänbok till Inga Carlman. Östersund : Mid Sweden University

Sidan uppdaterades 2023-11-30