Lena Lenner

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

  • Tjänstetitel: Fakultetshandläggare
  • Ansvarsområde: Kvalitet, ledningsstöd, fakultetsnämnd
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428273
  • Mobiltelefon arbete: 070-5421156
  • E-postadress: lena.lenner@miun.se
  • Rumsnummer: J227
  • Ort: Sundsvall

Handläggare med ansvar för kvalitetsfrågor inom fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier. På fakulteten är jag även handläggare i fakultetsnämnden och arbetar med ledningsstöd.

Jag arbetar också med Treklövern som är ett gemensamt system för utvärdering av utbildning tillsammans med Linnéuniversitetet och Karlstads universitet.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Eliasson, N. , Karlsson, K. G. , Lenner, L. & Lundgren, M. (2017). Boys' and Girls' written responses to PISA science questions. NorDiNa, vol. 13: 2, ss. 149-162.    

Sidan uppdaterades 2023-09-21