Sam Lodin

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

  • Tjänstetitel: Fakultetshandläggare
  • Akademisk titel: Filosofie Doktor
  • Ansvarsområde: Utbildning på grund- avancerad nivå
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428888
  • E-postadress: sam.lodin@miun.se
  • Besöksadress: Holmgatan 10
  • Rumsnummer: J229b

Jag arbetar med stöd till Retendo mot studierektorer, framförallt inlån till fakulteten. Samordning av information i studentplaneringsverktyget STINA ingå också i mina arbetsuppgifter. I arbetet ingår också granskning av fakultetens kurs- och utbildningsplaner i utbildningsdatabasen ATLAS (rollen som granskare 1 för grund- och avancerad nivå). Jag är också sammankallande för studierektorsmötet STUM vid NMT.

Bakgrund

Jag har en doktorsexamen i matematik. Vid Mittuniversitetet(/Mitthögskolan) har jag arbetat sedan 1995 mestadels som lärare. Från 2009 fram till 2019 arbetade jag med studierektorssysslor och påbörjade mitt arbete vid fakultetskansliet sommaren 2019.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Kutzschebauch, F. & Lodin, S. (2013). Holomorphic families of non-equivalent embeddings and of holomorphic group actions on affine space. Duke mathematical journal, vol. 162: 1, ss. 49-94.  

Åhag, P. , Czyz, R. , Lodin, S. & Wikström, F. (2007). Plurisubharmonic extension in non-degenerate analytic polyhedra. Universitatis Iagellonicae Acta Mathematica, : 45, ss. 139-145.

Doktorsavhandlingar

Lodin, S. (2009). Holomorphic embeddings and applications. Diss. (Sammanläggning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2009 (Mid Sweden University doctoral thesis : 67)

Sidan uppdaterades 2023-09-21