Lars Johansson

Webbutvecklare

  • Tjänstetitel: Webbutvecklare
  • Ansvarsområde: Biblioteksservice och lärandestöd (BOL)
  • Avdelning: Universitetsbiblioteket (UB)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428323
  • E-postadress: lars.johansson@miun.se
  • Ort: Östersund

Sidan uppdaterades 2022-11-18