Lars Lundin

Lars Lundin

Universitetsadjunkt

  • Tjänstetitel: Universitetsadjunkt
  • Avdelning: Institutionen för informationssystem och –teknologi (IST)
  • Telefon arbete: 010-142 88 49
  • E-postadress: lars.lundin@miun.se
  • Rumsnummer: C404
  • Ort: Sundsvall