Lars Våge

Bibliotekarie|Librarian

  • Tjänstetitel: Bibliotekarie
  • Ansvarsområde: Publiceringsstöd, DIVA, DIVER, Endnote, Litteratursökning
  • Avdelning: Universitetsbiblioteket (UB)
  • Telefon arbete: +46 (0)10-1428839
  • E-postadress: lars.vage@miun.se
  • Ort: Sundsvall

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Våge, L. (2004). Söktjänster för bloggar. Tidskrift för Dokumentation, vol. 59: 2, ss. 45-50.  

Våge, L. (2002). Search engines of today and beyond. Tidskrift för Dokumentation, vol. 57: 3, ss. 79-85.  

Böcker

Våge, L. & Iselid, L. (2010). News Search, Blogs and Feeds : A toolkit. Oxford : Chandos Publishing

Våge, L. , Dalianis, H. & Iselid, L. (2008). Informationssökning på Internet. Lund : Studentlitteratur AB

Våge, L. , Stattin, E. & Nygren, G. (2005). Bloggtider. Stockholm : Institutet för Mediestudier/Sellins & Partner

Kapitel i böcker, del av antologier

Våge, L. & von Essen, M. (2016). Pressregister, tidningsdigitalisering och sökbarhet : om konsten att upptäcka nya saker. I Presshistorisk årsbok 2016. Stockholm : Svensk Presshistorisk Förening (Presshistorisk årsbok). S. 123-132.

Iselid, L. & Våge, L. (2008). Att söka information på Internet. I Tekniken bakom språket. Stockholm : Institutet för språk och folkminnen, Norstedts Akademiska (Språkrådets skrifter). S. 49-72.

Konferensbidrag

Våge, L. (2010). How to get the most from free news search. I Online Information 2010: Conference proceedings. London : . S. 97--99.  

Våge, L. (2007). Latest developments in European search engines. I Online Information 2007 : Conference proceedings. London : . S. 17--19.

Rapporter

Våge, L. (2015). Svenskt Pressregister 7. 1903-1911. Sundsvall : (Skrifter från Mittuniversitetets bibliotek 1).      

Våge, L. (2006). Bloggar, censur och yttrandefrihet : exempel från Kina och Iran. Sundsvall : Demokratiinstitutet (Studier i politisk kommunikation 16).  

Dataset

Våge, L. (1999). Svenskt Pressregister 1903-1911. Härnösand : Mitthögskolans bibliotek..      

Övrigt

Våge, L. (2004). Bloggologi : bloggen - en informationsväg i tiden.  

Sidan uppdaterades 2022-11-18