Leila Ström

Leila Ström

  • Avdelning: Institutionen för omvårdnad (OMV)
  • Telefon arbete: 010-142 82 77
  • E-postadress: leila.strom@miun.se
  • Ort: Östersund