Lena Karlén-Andersson

Fakultetsadministratör

  • Tjänstetitel: Fakultetsadministratör
  • Avdelning: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier (NMT)
  • Telefon arbete: 010-142 79 05
  • E-postadress: lena.karlen-andersson@miun.se
  • Rumsnummer: Q351
  • Ort: Östersund