Lena Lenner

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

  • Tjänstetitel: Fakultetshandläggare
  • Annan titel: Kvalitet, Ledningsstöd
  • Avdelning: Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier (NMT)
  • Telefon arbete: 010-142 82 73
  • Mobiltelefon arbete: 070-542 11 56
  • E-postadress: lena.lenner@miun.se
  • Rumsnummer: J227

Handläggare med ansvar för kvalitetsfrågor inom fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier. På fakulteten är jag även handläggare i fakultetsnämnden och för dekans beslutsmöte.

Jag arbetar också med Treklövern som är ett gemensamt system för utvärdering av utbildning tillsammans med Linnéuniversitetet och Karlstads universitet. Jag är handläggare i Treklöverns ledningsgrupp och sitter i beredningsgruppen.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter

Eliasson, N. , Karlsson, K. G. , Lenner, L. & Lundgren, M. (2017). Boys' and Girls' written responses to PISA science questions. NorDiNa, vol. 13: 2, ss. 149-162.