Lennart Franked

Universitetsadjunkt

  • Tjänstetitel: Universitetsadjunkt
  • Avdelning: Institutionen för informationssystem och –teknologi (IST)
  • Telefon arbete: 010-142 86 83
  • E-postadress: lennart.franked@miun.se
  • Rumsnummer: L430