Lennart Franked

Lennart Franked

Universitetsadjunkt|Universitetsadjunkt

  • Tjänstetitel: Universitetsadjunkt
  • Avdelning: Institutionen för informationssystem och –teknologi (IST)
  • Telefon arbete: 010-142 86 83
  • E-postadress: lennart.franked@miun.se
  • Rumsnummer: L430
  • Ort: Sundsvall
  • Anställd vid ämnet: Datateknik